Aktiespararna

Den anonyma miljardjätten

Av Unga Aktiesparare
21 oktober 20206 min lästid
Blackrock är kapitalförvaltarjätten som gjort en helomvändning och nu helhjärtat satsar på hållbara investeringar. Trots att Blackrock är världens största kapitalförvaltare och förvaltar drygt 7000 miljarder dollar, 100 miljarder dollar bara i Norden, är de relativt okända för många.

Denna artikel framgår ur Unga Aktiesparares sida. Läs mer om ett medlemskap i UA här.

Blackrock grundades 1988 och noterades på New York-börsen 1999. I januari i år gick bolagets vd och grundare Larry Fink ut med att det är dags för en ny era där man ska rikta om investeringsstrategin rejält. I ett brev till storbolagschefer skrev Fink att BlackRock nu ska omfördela kapitalet till mer miljömässigt hållbara investeringar och att hållbarhet blir standard. Stock Magazine har intervjuat Elisabeth Sterner, chef för iShares & Wealth på Blackrock i Norden.

Hållbar avkastning

I de hållbara investeringarnas begynnelse fanns det en uppfattning om att man fick välja mellan att antingen få hållbarheten eller avkastningen. Men tiderna har förändrats och Blackrock ser ett positivt samband mellan hållbarhet och avkastning.

– Vår stora hållbarhetsanalys från i maj visar bland annat att under det första kvartalet 2020, när marknaderna var extremt volatila, presterade hållbara tillgångar bättre än sina icke-hållbara motsvarigheter och ett rekordstort antal investerare flyttade kapital till hållbara fonder. Analysen visade att 51 av 57 hållbara index utvecklades bättre än sina branschindex. Det finns ett tydligt positivt samband mellan kursutveckling och bolagens hållbarhetsambitioner. Långsiktigt menar vi att aktieägarvärde drabbas om bolag misslyckas med att integrera hållbarhets- och klimatrisker i sin strategi.

Sterner menar att det pågår en stor förflyttning av kapital i hela branschen som är långt ifrån över.

– Indexprodukter möjliggör storskalig integrering av hållbara kriterier i portföljerna för förvaltare och institutioner över hela världen, och detta är bara början. Inflöden till globala hållbara fonder och ETF:er uppgick till 40,5 miljarder USD (37,6 miljarder euro) bara under första kvartalet 2020.

Blackrock är inte ensamma om att ta stora steg mot en mer hållbar investeringsstrategi.

– Självklart påverkar det hela branschen när vi som världens största fondförvaltare, tillsammans med många av våra kunder och kollegor i branschen driver utvecklingen mot ett allt större fokus på hållbarhet.

Elisabeth Sterner är toppchef på Blackrock i Norden. Foto: Blackrock.

Aktiva ägare

Som världens största fondförvaltare investerar Blackrock i en stor mängd olika bolag. Man erbjuder aktivt förvaltade fonder, indexfonder, ETF:er och en del andra produkter både till privata investerare och institutionella investerare. Sterner beskriver Blackrock som aktiva ägare i de bolag man är inblandade i. Investment Stewardship-teamet är mycket engagerade i bolagens ägarstyrning.

Blackrock har nästan 16 000 medarbetare på sina 89 kontor runt om i världen. Den nordiska verksamheten utgår från kontoren i Stockholm och Köpenhamn där totalt 50 personer jobbar.

– Tillsammans täcker de hela Norden och delar av Baltikum. Utöver kundansvariga har vi bland annat ett team som arbetar med fastighetsinvesteringar och ett team som arbetar med investeringar i förnyelsebar energi i Norden.

Med det stora kapital som Blackrocks förvaltar kommer en stor makt över världens börser, en möjlighet man inte låter gå till spillo.

– Vi har ökat ambitionerna som ägare och har blivit mer aktiva i dialogen med bolagen men också hur vi röstar på stämmor. Vi har dessutom blivit mer transparenta hur vi agerar med ägarstyrning med kvartalsrapporter. Ett av de viktigaste verktygen är att sätta press på styrelsen och hålla ledamöterna ansvariga. Som en stor aktör kan vi göra skillnad genom att påverka bolagens styrelser och ledningar i riktning mot mer transparens, och öka ambitionen i bolagens strategiarbete kring bland annat klimatavtryck och energiomställning.

Fem megatrender

Blackrock har identifierat fem megatrender som kan komma att bli viktiga för i vilken riktning framtidens ekonomi utvecklas. Dessa fem megatrender är: teknisk utveckling, demografi, urbanisering, klimat och naturresurser samt utvecklingen av välstånd i världen.

Sterner tycker att en av megatrenderna ska bli extra intressant att följa.

– Personligen är det den fjärde trenden, som handlar om hur vi tar hand om vår jord, som ligger närmast hjärtat då den är en grundläggande förutsättning för övriga fyra trender. Här arbetar Blackrock till exempel med investeringar i förnyelsebar energi där man räknar med att 50 procent av världens energiförbrukning kommer att komma från vind och sol år 2050, att jämföra med 7 procent 2015. Utöver de fem megatrenderna har man i sin senaste halvårsrapport också identifierat tre “investeringsteman” som kan bli avgörande för hur ekonomin utvecklas den närmaste tiden. De teman man identifierat är: återstart av aktivitet (efter covid-19), politisk revolution och verklig motståndskraft.

Anonymiteten

Trots att Blackrock är en av Stockholmsbörsens absolut största ägare är de för vanligt folk inte lika välkända som många av de andra storägarna på Stockholmsbörsen. Men Sterner upplever att det håller på att ske en förändring.

– Det stämmer att vi har varit mer välkända för institutionella investerare tidigare. Samtidigt är vårt arbete relevant för de miljontals människor som vi förvaltar kapital åt genom pensionsfonder eller direkt. Därför är det roligt att vi har blivit allt mer välkända under de senaste åren, mycket genom vårt arbete som aktiva ägare i de bolag vi investerar i. Våra fonder och ETF:er finns tillgängliga för svenska privata investerare genom banker, onlinemäklare och plattformar för pensionssparare.

Skribent: Kajsa Thor

Intervjuer

Dela med dig