Aktiespararna
Annons

”Det är i den lönsamma fullservicetjänsten Appspotr har mest framgång just nu”

20 juni 20234 min lästid
Med sin produkt och produktorganisation klara och en säljorganisation som nu levererar avslut med nya kunder satsar Appspotr på att skala upp sin lönsamma fullserviceverksamhet i nya lokala Studios. Strategin fokuserar på att täcka centrala kostnader och lyfta Appspotr till lönsamhet medan den skalbara återförsäljar- och partneraffären växer till sig.

Appspotr erbjuder en plattform för utveckling av mobilapplikationer, även känd som low/no code application plattform (LCAP). Bolagets plattform möjliggör för vem som helst att skapa, anpassa och publicera sina egna skräddarsydda mobilappar utan att behöva kunna programmera.

Appspotrs affärsmodell bygger på prenumerationsavgifter för användning av bolagets plattform. Bolaget har två erbjudanden, dels självservice som erbjuder plattformen till kunder som bygger appar själva. Men det tar ofta tid och alla kunder vill inte bygga själva. Istället väljer de flesta kunder idag bolagets fullserviceerbjudande genom Appspotr Studios, som också har en prenumerationsdel, med applösningar, utveckling, drift och underhåll.

Precis som många andra teknikbolag har Appspotr märkt av den senaste tidens skifte på marknaden, där trycket ökat på teknikbolag att växla om från tillväxt till lönsamhet. Men det passar bolaget bra då man i nuläget ser efterfrågan öka framförallt inom bolagets Studios fullservicetjänster.

Ökande försäljning i positiv trend

- Nu när vi har vår produkt och vår produktorganisation klara, och har byggt upp en säljorganisation, så är det framförallt inom vårt fullserviceerbjudande som vi ser avslut på affärer. De senaste fem kvartalen har vi rapporterat ökande försäljning jämfört med motsvarande period föregående år, så nu ser vi tydligt en positiv trend och att vi är på rätt spår, säger Patric Bottne, vd på Appspotr.

Studioverksamheten, som erbjuder tjänster med ett abonnemang på bolaget lowcode-plattform som bas, har redan god lönsamhet med 30 procents marginal. Men i nuläget saknar den skalan att bära bolagets centrala kostnader.

Appspotrs erbjudande vänder sig till en global marknad som innefattar nästan alla företag och organisationer som kan gynnas av att ha en egen mobilapp. Detta sträcker sig över en mängd olika sektorer, från offentlig sektor till fastighetsbranschen och handelsplatser.

Även om marknadspotentialen är global så är det en lokal verksamhet, där vi behöver växa med fler Studios. Även på en marknad som Sverige kan vi behöva fler Studios än bara i Malmö. Vi har ju också vår Studios i Colombo som precis öppnar upp nu. Men vi behöver skala upp.

Appspotr fortsätter även satsa långsiktigt men mer balanserat på den partner- och återförsäljardrivna självserviceaffären, som tar längre tid att bygga men också erbjuder högre utväxling.

- Vår kombination av ett unikt produktutbud och förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar skiljer oss från konkurrenterna. Vår plattform är mer flexibel och intuitiv än de flesta andra på marknaden, och vårt fullservicetjänsteerbjudande genom Studios gör att vi kan möta kundernas behov på ett heltäckande sätt.

Nu genomför Appspotr en nyemission där man siktar på att ta in cirka 15,6 MSEK. Likviden från emissionen kommer att användas för att fortsätta bolagets tillväxt och expansion med en utökning av bolagets sälj- och marknadsföringsteam, samt fler potentiella strategiska samarbeten.

Nyemission villkor

- Nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15,6 MSEK.
- Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 9 juni 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen är 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
- Teckningsperiod från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.

Läs mer!

Dela med dig