Aktiespararna

Det är naivt att tro att noll-räntorna kommer tillbaka

Av Cristofer Andersson
12 januari 20235 min lästid
Centralbanker har alltid spelat en viktig roll för världens ekonomier och lite talar för att det kommer ändras, snarare tvärtom. Sedan början av 2000-talet, med undantag för finanskrisen, har världsinflationen, som är centralbankernas måttstock för när och hur de ska agera, varit tämligen stabil kring det godtyckliga målet 2–3 procent. Att detta kommer vara gällande framgent börjar nu vissa centralbanksrepresentanter ifrågasätta.
Förklarande artiklar

Dela med dig