Aktiespararna

Detta är styrräntan

Av Redaktionen
25 oktober 20231 min lästid
Vad är styrräntan för någonting?

Styrräntan är den ränta som Riksbanken fattar beslut om i syfte att uppnå inflationsmålet. Styrräntans syfte är att styra dagslåneräntan på marknaden och därmed påverka andra räntor i ekonomin så att inflationsmålet (2%) uppnås. Riksbanken kan höja räntan om inflationen är för hög och sänka om inflationsmålet är på väg att uppnås eller om inflationen ligger under målet.

Förklarande artiklar

Dela med dig