Aktiespararna

Dippen i aktien gör den väldigt intressant

Av Cristofer Andersson
10 maj 20235 min lästid
Tidigare i år skrev vi om mobilspelsbolaget G5 Entertainment, som hade en makalös utveckling under 2020 samt 2021. I takt med de mer utmanande ekonomiska vindarna har multipelexpansionen bytts till en multipelkontraktion och den nyligen släppta kvartalsrapporten vittnade om att marknaden är mer tungrodd. Emellertid finner vi mycket som talar för en framtida uppsida, om än att det kortsiktigt kommer vara tufft.

Vill du vara först med våra köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Det fanns både styrkor och svagheter i G5:s rapport, som släpptes den 4 maj. I den positiva vågskålen låg det faktum att omsättningen ökade från 333,1 msek till 354,4 msek, motsvarande en procentuell ökning om 6,4 procent. Vidare tyngdes denna våghalva med en stark bruttomarginal, som jämfört med Q1 2022 ökade med 0,7 procentenheter, från tidigare 66,7 procent till 67,4 procent.

Såklart är ovan nämnda nyckeltal positiva och viktiga, men i relation till att såväl rörelseresultat som rörelsemarginal; såväl vinst per aktie (VPA) som antalet spelare både på daglig (DAU) och månatlig basis (MAU) minskade står de sig relativt svagt.

Beträffande rörelseresultatet minskade det med höga 25 procent och gällande rörelsemarginalen var minskningen hela 30,4 procent. Presenterat med absoluta tal föll förstnämnda från 53,6 msek till 39,8 msek och sistnämnda från 16,1 procent till 11,2 procent. Minskningen i VPA var emellertid inte lika kraftig och per sista mars låg den på 5,85 kronor, det vill säga en minskning om blott 1 procent. Högre minskning var det dock gällande antalet spelare – bolagets kundbas. DAU minskade med 8 procent, medan MAU minskade med 11 procent. Det skall dock betonas att den genomsnittliga intäkten per betalande spelare (MAGRPPU) var oförändrad, vilket vittnar om att när en spelare väl hittar ”sitt” spel tenderar de att stanna kvar samt betala för att avancera/få ut mer.

Q1 – ett kvartal som givit aktieägarna mer värde per aktie

Förvisso innehöll rapporten flera tråkiga och negativa nyheter, men för investerare med en långsiktig placeringshorisont är det glädjande att se hur bolaget använder sin nettokassa till att exekvera det återköpsbemyndigande man erhållit. Under perioden januari till och med mars 2023 har bolaget återköpt egna aktier på den öppna marknaden till en summa om 13,9 msek. Allt annat lika betyder det att vinsten bolaget tjänar ska fördelas på färre aktier, ergo är alla nuvarande något mer värda givet att det över tid är stigande vinster.

Förvisso är det med ett par dagars övertramp, likväl är G5 aktieägarvänliga genom att även dela ut delar av vinsten. Den 15 maj delas 8 kronor per aktie ut, en inte så liten ökning från 2020 års summa om 2,5 kronor per aktie och en höjning från förra årets 7 kronor per aktie.

Utsikter

Trots de, i flera fall, svaga siffrorna är det ändå en nöjd Vlad Sugblov, grundare och VD, som inleder rapporten med ”G5 har, över hela linjen, under det första kvartalet 2023 mött en stabil utveckling inom etablerade trender, helt i linje med det uthålliga ’nya normala-scenariot’ som vi talade om i slutet av förra året.”

Dessutom lyfts kvartalets starka utveckling för den inhemska butiken, G5 Store, fram lite extra, vilket inte är konstigt då intäkterna från den ökade med över 130 procent relativt Q1 2022. Per sista mars står G5 Store för 8 procent av samtliga intäkter. Sugblov skriver det inte rakt ut, men mellan raderna kan skönjas att han är mycket optimistiskt till en fortsatt tillväxt här. En sådan är mycket värd för bolaget, då de via en direktförsäljning gör sig av med kostsamma och därmed marginalprövande mellanhänder.

Vad som även stärker tesen att bolaget står väl rustade för en framtid som kan bjuda på än mer krävande utmaningar är det starka kassaflödet samt de sunda finanserna. ”Kassaflödet före finansieringsaktiviteter för första kvartalet var starkt och […] vi avslutade också kvartalet med en starkare kassa jämfört med förra året”, skriver Sugblov och avslutar med att lyfta fram en stark och mycket intressant pipeline av spel.

Reflektioner

Absolut var kvartalsrapporten inte bra, men den var inte heller dålig och att aktien handlades ned med över 12 procent bedöms mer härröra till det minskade spelarantalet än till det minskande rörelseresultatet tillika vinsten. Det är inte bra att bolaget tappar kunder, men det är lika viktigt att se det positiva i att G5 Store ökar sin del av bolagets intäkter samt att den genomsnittliga intäkten per betalande spelare (MAGRPPU) var oförändrad. De starka finanserna gör att man har råd att fortsätta satsa på och utveckla IP:n samt även medel att använda om förutsättningarna drastiskt och mycket kraftigt försämras.

Trots aktiens nedgång är den inte billig sett till dess historiska snitt. Nuvarande värdering om P/E 24,6 och EV/EBIT 22,6 ligger något över såväl det fem- som sju- och tioåriga snittet. Det ska emellertid betonas att det historiska PEG-talet vittnar om att bolaget med råge har klarat av att växa in i den idag något stora skjortan. Med risk för att det kortsiktigt kan bli värre och skakigare bedömer vi ändå aktien intressant för den långsiktiga placeraren.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärer i våra aktieportföljer och nyheter sammanfattade.

Aktietips

Dela med dig