Aktiespararna
Annons

Efter regn kommer sol!

13 maj 20243 min lästid
Solenergi är en av de mest pålitliga och kostnadseffektiva energikällorna i världen. Det är en stor marknad som hägrar för Implementa Sol och för att möta det växande intresset för solenergi- och batterilösningar avser Bolaget stärka organisationen och genomföra en företrädesemission. Genom att investera i Implementa Sol, investerar du i en bransch med hög tillväxtpotential och en positiv miljöinverkan.

Bred produktportfölj inom en högintressant framtidsmarknad

Implementa Sol är en solcellsinstallatör med ett brett erbjudande inom solenergiprodukter som erbjuds till privat- och företagskunder. Affären kompletteras med lösningar för energilagring och laddstolpar som kan kopplas till fastighetens elnät. Sammantaget skapar det en bred produktportfölj inom en högintressant framtidsmarknad.

Ett stort engagemang läggs på kvalitet och kunskap, vilket sätter Implementa i framkanten av solenergibranschen. Värde skapas genom att projektera och implementera skräddarsydda solenergilösningar för lantbruk, företag, industrier och villor. Idag utgör Skåne den primära marknaden men ambitionen är att växa till nya regioner.

Under 2022 och inledningen av 2023 tog bolaget stora investeringar och utökade personalstyrkan. Det bidrog till en ökad försäljning, högre installationstakt och ett positivt resultat under första halvåret 2023.

Mycket talar för en ökad investeringsvilja

Under sen vår till höst 2023 bromsades investeringsviljan på grund av omvärldsläget med ökade kostnader, räntor, inflation och en allt svagare svensk krona. Nu urskiljs en trendvändning och tecken på att det värsta ligger bakom oss. I Sverige är den första räntesänkningen nu i ett faktum, vilket kommer driva investeringsviljan för Implementas produkter. Vid sidan om det finns ytterligare drivkrafter såsom EU-förordningen och stödtjänster till Svenska Kraftnät – där kunden mot ersättning lånar sitt batteri för stabilisering av elnätet. Inom det sistnämnda har Implementa redan en servicepartner i CheckWatt, den största aktören för stödtjänster i Sverige.

Under slutet av 2023 blev Implementa även partner till Emaldo – en lättinstallerad AI-driven produkt för privatbostäder bestående av växelriktare, batterier och elbilladdare. Implementa var först i Sverige med att installera produkten hos kund.

I början av april tecknade Implementa också – den här gången som första installatör i Skåne – ett servicepartneravtal med Sigenergy Technology där produkter inom elbilsladdning och backuplösningar kommer att marknadsföras till privatpersoner och företag i Skåne.

Revanschsugna efter återhållsamt halvår

Implementa har genomfört kostnadsbesparingar men bibehåller fortsatt en hög installationskapacitet för att flytta fram positionerna när marknaden tar fart igen. Bolaget genomför nu en nyemission på 3,39 mkr där likviden kommer att användas för att accelerera tillväxten, utveckla service och expandera närvaron. Teckningsperioden löper från 13 – 27 maj.

- Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap - Engagemang – Kvalitet.

- Jag välkomnar härmed alla aktieägare samt andra intressenter att tillsammans med mig teckna aktier i denna nyemission.


Efter regn kommer sol!

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB.


Läs mer och ta del av investeringserbjudandet här!

Dela med dig