Aktiespararna

Electrolux förlust var mildare än marknaden befarat

Av Finwire/Redaktionen
26 april 20243 min lästid
Electrolux redovisar rapport för det första kvartalet.
Vitvarubolaget Electrolux redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 5,1 procent till 31 077 miljoner kronor (32 734). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 30 746. Den organiska försäljningstillväxten var -3,7 procent (2,2).

"Prispressen i Nordamerika och den höga nivån av kampanjaktiviteter i andra marknader, som utmärkte den senare delen av 2023, fortsatte under det första kvartalet. Detta resulterade i ett
negativt pris, jämfört med motsvarande period föregående år. Vi förväntar oss att pris kommer att vara negativt för koncernen som helhet också under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år" uppger vd Jonas Samuelson i rapporten.

Electrolux förväntar sig dock att kampanjintensiteten i Nordamerika kommer att avta sekventiellt under året.

Rörelseresultatet blev -720 miljoner kronor (-256), väntat rörelseresultat var -809.

Electrolux upprepar sina utsikter

Vitvarujätten har intagit en lite mer positiv syn på Latinamerika och skriver nu under utsikter "Neutralt/Positivt". Tidigare formulering "Neutralt".

"I linje med de tidigare kommunicerade utsikterna för 2024, förväntas organisk påverkan på resultatet från volym, pris och mix sammantaget för koncernen bli negativ för helåret 2024. De nya prisnivåerna som etablerades i slutet av 2023 i marknaden var i stort oförändrade under det första kvartalet", uppger vd Jonas Samuelson i rapporten.

Han fortsätter.

"För helåret 2024 förväntas negativt pris delvis kompenseras av tillväxt i våra fokuskategorier såsom premiumsegmenten inom tvätt- och köksprodukter under våra huvudvarumärken
Electrolux, AEG och Frigidaire. Vi förväntar oss att Externa faktorer blir positiva för året, framförallt drivet av lägre råmaterialkostnader men dämpade av negativa valutaeffekter."

Marknadsläget är sammanfattningsvis utmanande enligt Electrolux.

Målet kring företagets stora besparingsprogram om 4-5 miljarder kronor är i sikte även om mycket arbete återstår, skriver Samuelson.

"Våra strategiska initiativ för att avyttra icke-kärntillgångar fortskrider i olika hastighet, med
anpassningar i takt till den geopolitiska situationen och till marknadsförhållandena", uppger han vidare.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig