Aktiespararna

Elekta bommar förväntningarna

Av Finwire/Redaktionen
5 juni 20243 min lästid
Medicinteknikbolaget Elekta redovisar en sämre än väntad rapport för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2023/24. Styrelsen föreslår oförändrad ordinarie utdelning.

Omsättningen sjönk 2,0 procent till 5 023 miljoner kronor (5 125). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 152.

Vd Gustaf Salford uppger att marknadsförhållandena var utmanande under kvartalet och att den lägre försäljningen beror huvudsakligen på ett minskat antal installationer, i synnerhet på mogna marknader.

Rörelseresultatet blev 617 miljoner kronor (784). Rörelsemarginalen var 12,3 procent (15,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 651 miljoner kronor (832), väntat var 821, med en justerad rörelsemarginal på 13,0 procent (16,2).

“Lönsamheten påverkades av marknadsmixen och en fortsatt påverkan från inflation, men också till följd av ökade FOU- och försäljningskostnader för den framgångsrika lanseringen av Elekta Evo och nya funktioner i vår mjukvarusvit Elekta ONE”, säger Elekta-chefen.

Bruttoorderingången landade på 6 436 miljoner kronor (6 359).

I ordinarie utdelning föreslås 2,40 kronor per aktie (2,40). Utdelningen ska betalas ut i två omgångar.

Bommar förväntningar

Förväntningarna inför rapporten från bolagets sida var att försäljningen och rörelseresultatet skulle vara i linje med fjolåret, men detta uppnåddes alltså inte. Salford konstaterar han inte är nöjd med resultatet under perioden.

“Samtidigt som delar av den låga marginalen förklaras av utmanade marknadsförhållanden och en ökad investeringsnivå drivet av produktlanseringar, kommer vi att förbättra lönsamheten framgent. Detta kommer inkludera besparingar inom kostnader för sålda produkter samt rörelsekostnader, men än viktigare, är att få utväxling på våra senaste produktlanseringar för att på det sättet stärka vår lönsamhet”, säger han.

Vad gäller förväntningarna framåt, är dessa följande: “Vi förväntar oss att den första halvan av 2024/25 kommer att bli svagare på grund av det utmanande marknadsläget. Under andra halvåret förväntar vi oss att försäljningen och lönsamheten ska stärkas av nya produktlanseringar samt produktivitetsåtgärder. Nettoförsäljningen för Elekta förväntas växa med en medelhög ensiffrig procentsats för helåret 2024/25 med en förbättrad ebit-marginal”, säger Salford.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig