Aktiespararna

Elektas justerade rörelseresultat lägre än väntat

Av Finwire/Redaktionen
29 februari 20243 min lästid
Medicinteknikbolaget Elekta redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var lägre än väntat.

"Vi har nu levererat fem kvartal i följd med intäktstillväxt och förbättrad EBIT-marginal. Under kvartalet har vi ökat vårt fokus på att förbättra kassaflödet, där våra aktiviteter att minska kostnader är en viktig del, vilket resulterade i det bästa kassaflödet för tredje kvartalet i Elektas historia", säger vd Gustaf Salford.

Omsättningen steg 4,6 procent till 4 537 miljoner kronor (4 337). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 607.

"Vi har haft en del förseningar i vår leverantörskedja på grund av situationen i Röda havet, vilket påverkar omsättningen med cirka 1 procentenhet", säger Salford.

Situationen i Kina har påverkat

Justerat ebitda-resultat uppgick till 807 miljoner kronor (738), med en justerad ebitda-marginal på 17,8 procent (17,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 525 miljoner kronor (463), väntat var 553, med en justerad rörelsemarginal på 11,6 procent (10,7).

Resultatet efter skatt blev 306 miljoner kronor (216).

Resultat per aktie uppgick till 0,80 kronor (0,56).

Kassaflödet efter löpande investeringar låg på 631 miljoner kronor (-163).

Orderingången landade på 4 433 miljoner kronor (5 316).

"På ordersidan har antikorruptionskampanjen i Kina fortsatt att påverka oss, som vi förutspått. Dessutom har vissa förseningar på andra marknader tillsammans med tuffa jämförelsetal gjort att vår övergripande orderingång har minskat med 17 procent. Vår orderbok ligger på en robust nivå om 42 miljarder och kvoten bokade order/fakturering på rullande fyra kvartal överstiger ett. Vi ökar vår marknadsandel i Kina och vi förväntar oss att ordertillväxten ska återvända under våren", säger Salford.

Elekta ser positivt på 2024 och 2025

Elekta räknar med nettoförsäljning och rörelseresultat i fjärde kvartalet i nivå med fjolårets resultat.

"Vi förväntar oss att nettoförsäljningen och EBIT-nivån för fjärde kvartalet kommer att ligga i linje med föregående års starka kvartal och vi kommer driva lönsam tillväxt under räkenskapsåret 2024/25", säger Salford.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig