Aktiespararna

Embracer bommar estimat i fjärde kvartalet

Av Finwire/Redaktionen
23 maj 20243 min lästid
Embracers omsättning lägre än väntad - justerat resultat som väntat.
Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Embracers omsättning sjönk 5,1 procent till 8 875 miljoner kronor (9 356). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 9 407. Den organiska försäljningstillväxten var -10 procent (-4).

Rörelseresultatet blev -20 378 miljoner kronor (-95). Resultatet påverkas av icke-kassaflödespåverkande jämförelsestörande poster som uppgick till -21 845 miljoner kronor samt kassaflödespåverkande jämförelsestörande poster om -672 miljoner.

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 426 miljoner kronor (915), väntat var 1 403, med en justerad rörelsemarginal på 16,1 procent (9,8).

Justerat resultat per aktie var 1,62 kronor (0,38). Resultat per aktie -14,92 kronor (0,68).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 801 miljoner kronor (1 643).

Nettoskulden var 16 407 miljoner kronor. Embracer spår en betydande minskning av nettoskulden efter det fjärde kvartalet.

Vill minska kostnader

Bolaget har genomfört en rad åtgärder för att minska ned sina kostnader under kvartalet.

"Mobile Games hade fortsatt starkt momentum i resultatutveckling och Asmodee lanserade framgångsrikt Star Wars: Unlimited, och byggde därmed en stark grund för
fortsatt expansion av spelet", uppger vd Lars Wingefors i rapporten.

Prognos för året och Q1

Han lägger också en prognos för det kommande räkenskapsåret.

"Vi räknar med en liknande utveckling för Justerat ebit under räkenskapsåret 2024/25, som under senaste räkenskapsåret med en väsentlig förbättring av fritt kassaflöde och ebitdac.".

Finwire rapporterar justerat ebit som justerat rörelseresultat.

"Omstruktureringsprogrammet har nu framgångsrikt slutförts per den 31 mars och processerna för att bilda tre fristående noterade bolag fortskrider enligt plan", uppger Embracer-chefen.

Embracer ger även en prognos för det första kvartalet.

"I Q1 räknar vi med ett överlag stabilt Justerat ebit på årsbasis för Mobile Games och Tabletop Games men begränsat justerat ebit-bidrag från Entertainment & Services och PC/Console på grund av tidpunkter för nya lanseringar. Värdet på färdigställda spel inom PC/Console väntas för närvarande uppgå till cirka 3,9 miljarder SEK under räkenskapsåret 2024/25, varav cirka 10 % i Q1, 20 % i Q2, 55 % i Q3 och 15 % i Q4", uppger Wingefors.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig