Aktiespararna

Embracers utsikter fortsatt höljda i dunkel

Av Cristofer Andersson
11 mars 20246 min lästid
Aktiespararnas Cristofer Andersson om Embracer.
Frågan är om marknaden har förtroende för att Embracers ledning lärt sig läxan att en god företagsledning aldrig agerar utifrån ett ekonomiskt klimat som av allt att döma är tillfälligt och kortvarigt.

Dela med dig