Aktiespararna

En ägarbild i världsklass

17 december 20207 min lästid
Korta portföljen.
Allmän reflektion 2020. Vilket år vi har genomlevt. Lärdomarna är många. Listan på årets stora kursvinnare kan göras lång. Sinch. Boozt. Evolution. Trots att ingen av ovanstående funnits i Korta Portföljen under året, kan utvecklingen sedan återstarten den 13 augusti 2020 summeras till +28 procent. Det är omkring 20 procent före jämförelseindex (OMXSGI).

Missade möjligheter

Det går alltid att vara ledsen över missade möjligheter på aktiemarknaden.

Ett tåg kommer. Vi står kvar på perrongen. Tåget passerar.

Med facit i hand blir det mesta självklart på börsen.

Att älta mindre framgångsrika beslut upptar gärna vår uppmärksamhet, i stället för att glädjas åt det som vi faktiskt har gjort rätt.

För Korta Portföljens del har det blivit mer rätt än fel i år. Ändå känns det som att utfallet kunde ha blivit ännu bättre.

Evig finjustering

I kortsiktig swingtrading, görs investeringsmisstag främst i termer av;

  1. Bolagsval
  2. Tajming
  3. Innehavsstorlek

Om alla tre punkter går rätt, blir utväxlingen kraftfull i portföljen.

Ett framgångsrikt exempel (när allt sitter) är Pricer, där investeringstesen snabbt visade sig korrekt och riktkursen i efterhand har uppjusterats.

Ett misslyckat exempel är däremot Addlife, som snabbt var i kursmål, men där omvärldsförändringar (vaccinframsteg) hastigt ändrade spelplanen.

En långsiktig vinnare behöver inte alltid vara en kortsiktigt bra affär. Det har vi lärt oss ännu en gång under 2020 i såväl Addlife, Axfood som i Note.

Konsten ligger i att identifiera möjligheter och våga ha rätt. Lika viktigt är det att våga ha fel. Balansgången är svår. Processen kräver en evig finjustering.

Tillbaka 7 januari

Nästa torsdag är det julafton, veckan därefter är det nyårsafton.

Korta Portföljen tar därför julledigt kommande två veckor.

Portföljen är tillbaka igen den 7 januari.

Undertecknad vill önska alla följare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Med sagt nu, över till veckans förändringar

Wallenstam (kurs 128,50)

Fastighetsbolaget Wallenstam, portföljens minsta innehav, har utvecklats trögare än väntat.

På senare tid har aktien släpat efter en annars stark börsutveckling.

Bolaget går starkt in i 2021 med en lovande projektportföljDet råder inga tvivel om att fastighetsbolaget är en långsiktig vinnare på börsen.

Korta Portföljen ser dock bättre lägen på annat håll på kort sikt och väljer att sälja hela positionen till kurs 128,50 kronor.

Totalavkastningen på placeringen kan summeras till nära +-0.

Boule Diagnostics (52 kronor)

En aktie som funnits på bevakningslistan en längre tid är det svenska diagnostikbolaget Boule Diagnostics.

Boule tillverkar och säljer olika instrument för blodcellsräkning. Huvudfokus är små- och medelstora sjukhus runt om i världen. Utöver instrumentförsäljning, säljer bolaget ett stort antal förbrukningsvaror till sina maskiner.

2020 - ett förlorat år

Diagnostikbolaget har ett förlorat 2020 bakom sig.

Mycket av det som kunde ha gått fel, har också gjort det under året.

Coronapandemin har hämmat nyförsäljningen av instrument, restriktioner och omfattande karantänskrav har resulterat i besvärliga volymfall samtidigt som nedskrivningen av intressebolaget biosurfit tynger räkenskaperna.

Marknaden har tappat tålamodet och handlat ned aktien med cirka 25 procent under 2020. Den relativt nya vd:n, Jesper Söderqvist, har fått en tuff start.

Grafen visar tillväxten i den installerade basen globalt. Källa: Boule

Stor installerad bas

Utmaningarna väntas bestå under det fjärde kvartalet. Smittspridningen och nedstängningarna försvårar marknadsbearbetningen, men i takt med att omvärldsläget normaliseras, väntas försäljningstillväxten återigen ta fart.

I det här fallet tyder allt på att det stora frågetecknet är när, snarare än om, tillväxten tar fart under 2021. Marknaden ser några tuffa kvartal i närtid, men för den som lyfter blicken är läget högintressant i Boule.

I grunden har bolaget en stabil och lönsam affär. Utsikterna är ljusa på sikt, inte minst givet potentialen på snabbväxande tillväxtmarknader och på djursidan.

Den stora installerade basen på ~30 000 instrument globalt, ger dessutom stabilitet i affärsmodellen. Ersättningscykeln kombinerat med värdeskapande nyförsäljning, bygger starka och attraktiva intäktsströmmar.

Ägarbild i världsklass

I Boule Diagnostics ägarlista finns en rad kända namn.

Investmentbolaget Svolder, Grenspecialisten och den skickliga finansmannen Thomas Eklund är bolagets tre största ägare.

Som styrelseordförande sitter den duktiga Peter Ehrenheim, som även är ledamot i Biotage och ordförande i portföljbolaget Medcap.

Duktiga och engagerade ägare gör stor skillnad över tid.

Med dessa namn i ägarlistan och styrelsen, är förbättringsmöjligheterna stora för medicinteknikbolaget.

Nya vd:n Jesper Söderqvist ger också ett bra intryck.

Läge för studs

Efter ett tufft 2020 är marknaden svalt inställd till Boule.

Hopp om förbättring ger stor potential under 2021. Aktien är knappast riskfri, men en större operativ vändning ligger inte i kursförväntningarna.

Korta Portföljen väljer att ta rygg på den starka ägarlistan, med Eklund i spetsen, och plockar in Boule till kurs 52 kronor till portföljen.

Positionen motsvarar omkring 8 procent med en riktkurs på 70 kronor. Placeringshorisonten är 6 månader.

Efter förändringen ser portföljen följande ut


Om Korta Portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall.

All handel sker på egen risk. Gör alltid din egen analys innan köp- respektive säljbeslut fattas.

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikern får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Utveckling sedan återstarten den 13 augusti 2020

Kassan har åter arbetats ned från 100 procent vid starten till omkring 0 procent

Dela med dig