Aktiespararna

En lönsam spekulation

9 maj 201912 min lästid
Håll i hatten. Precis som vi skrev i föregående vecka svänger börsen friskt i takt med nya uttalanden kring handelskriget blandat med ny makrostatistik.

I söndags tweetade USA:s president Donald Trump nya bud i handelskonflikten. Om inte Kina skyndar på och går USA till mötes väntar kraftigt höjda tullar – redan nu på fredag. Det gav Asien-börserna skrämselhicka. Nedgångarna fortplantade sig sedan vidare till börserna i Europa och Nordamerika.

Sedan förra torsdagen är Stockholmsbörsen (mätt som SIXRX) ned cirka 4 procent. Många konjunkturkänsliga aktier har fallit ännu mer än börsindex nu när oron för global handel är tillbaka.

Risk händer fort

Det är precis som vi brukar säga – risk händer fort. Och ibland kan det vara svårt att se en katalysator. För många var handelskonflikten redan ”löst”, fastän det omvända är realiteten. Flera frågetecken måste adresseras innan en lösning nås. Längs vägen finns många risker för västerländska investerare.

På temat skrev vi bland annat följande i fondportföljerna i senaste tidningen:

”Samtidigt finns det många risker och värdefällor i tillväxtmarknadsdjungeln. Synen på den heliga äganderätten, inte minst när ägarsidan har sin bas i västvärlden, skiljer sig exempelvis kraftigt mot läget i Nordamerika och Europa. Godtycklig expropriering av tillgångar är en reell risk i länder som Turkiet och Argentina. Denna risk har även ökat i Kina i spåren av en alltmer infekterad konflikt med USA, där rätten kring proprietärteknologi skaver”

Kina har länge varit en självklar marknad för många svenska, europeiska och amerikanska bolag. Logiken är enkel – bolagen vill vara där tillväxten finns. Men Kina är ingen riskfri marknad. Och synen på allt från immateriella rättigheter till hur lag och ordning definieras skiljer sig från praxis här i väst.

Om konflikten intensifieras kan det gå fort. Och göra ont. Det är enkelt att skissa på skräckscenarier, både för amerikanska börsbolag med stort beroende av Kina, men även för svenska börsbolag som kan bli ”collateral damage” i skottlinjen när världens största ekonomier går på kollisionskurs.

Vi hoppas innerligt att både USA och Kina kan komma överens i handelsfrågan.

Stor kassa

Även om det i huvudsak var bolagsspecifika faktorer bakom den stora likvidationen av portföljen förra veckan, går det inte att komma ifrån att ”Sell in May” är ett inarbetat mantra på marknaden.

Säsongsmönster och psykologi kan flytta kurserna kraftigt på kort tid. Vi lutar dock åt att enskilda aktiecase kan klara sig bra kommande månader och arbetar vidare med att sjösätta den stora kassan.

Med det sagt över till veckans case

GHP Speciality Care

 • Vi väljer att plocka in hälsovårdskoncernen GHP Speciality Care till kurs 12,80 kronor
 • Bolaget är en organisk tillväxtlåda med attraktiv specialistkompetens
 • I Norden bedriver GHP 20 specialistvårdskliniker, i det internationella benet driver bolaget verksamhet i Förenade Arabemiraten och i vårdsamverkan erbjuds sjukvårdstjänster till försäkringsbolag som Skandia och Trygg-Hansa
 • Vårdbehovet är mycket stort i både Sverige och i Förenade Arabemiraten
 • GHP-modellen med tydlig decentralisering och fokusering ger både resultat och affärer
 • Historiken är förhållandevis brokig finansiellt, men nu har GHP åter funnit rätt form
 • Den organiska tillväxten är god och bolagets styrs av den duktiga vd:n Daniel Öhman
 • Baserat på våra prognoser handlas GHP-aktien till ett p/e-tal på omkring 19,7 gånger för innevarande år och runt 16,1x för 2020E
 • Givet vilka tillväxtmöjligheter som föreligger är värderingsnivån tilltalande i den konjunkturstabila rörelsen. I den positiva vågskålen finns även chans till uppköp
 • Mixen lockar och aktien plockas in i portföljen
 • Positionen motsvarar 6 procent av portföljvärdet med en placeringshorisont på 6 månader
 • Riktkursen sätts i första steget till 18 kronor

Humana

Som vi befarade förra veckan kom den där svaga kvartalsrapporten från Humana idag.

Det är uppenbart att den kraftiga nedgången från 70 kronor till 58 kronor på kort tid drevs på av informationsasymetri, där de motiverade säljarna visste mer än oss andra på marknaden. Nedgången började när böckerna för Q1 stängdes (den 1 april).

Svagheten inom Individ & Familj var påtaglig, medan övriga affärsområden presterade som förväntat.

I dagsläget ser vi ingen brådska med att köpa tillbaka positionen i Humana, utan avvaktar tills vidare. Aktien är fortsatt billig, men vi ser få triggers i närtid.

Actic Group

Portföljens minsta innehav, gymkedjan Actic Group, kom med sin rapport under onsdagen.

Första reaktionen kan sammanfattas som nedan:

Ju mer gräv som gjordes i rapporten, desto tydligare blev emellertid en helt annan bild.

Bortom den negativa – och snabba - översikten kan vi konstatera att:

 • Omställningen av verksamheten går åt rätt håll och en strategisk översikt arbetas fram
 • Snittintäkten (ARPM) per medlem nådde ny rekordnivå på 374 kronor
 • PT-penetrationen ökar kontinuerligt och PT-intäkterna växte med goda 7 procent
 • Medlemsbasen sjönk i Norden, men ökar snabbt i Tyskland. Total bas 228 357 individer (231 445)
 • Bakom medlemstappet finns avyttringen i Finland, nedläggningar i Högdalen och Oslo motsvarande 8000 medlemmar. Förvärvet av Asker Treningssenter adderade 5000 medlemmar
 • Verksamheten i Tyskland går starkt, drivet av både en större medlemsbas och högre ARPM
 • Resultatet förbättras kraftigt i Tyskland trots att 16 procent av klubbarna är omogna i landet
 • Moderniseringar och uppgraderingar har inneburit ett lyft i medlemmarnas syn på Actic

IFRS 16 påverkan på Actic

En annan faktor som kraftigt påverkar Actic är IFRS 16. Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 ger ett stort avtryck i balans- och resultaträkningen eftersom gymbolaget i allt väsentligt hyr/leasar både lokaler och utrustning.

När leasingavgifterna lyfts in i balansräkningen ser det ut som att nettoskulden fullständigt exploderat. Så är självklart inte fallet, utan det handlar om omklassificeringar när ”nyttjanderättstillgången” och ”leasingskulden” redovisas på ett annat sätt.

Se bild till höger från sida 15 i rapporten.


Nettoskulden

Samtidigt som balansomslutningen har svällt rejält, ser kapitalstrukturen annorlunda ut. Med IFRS 16 i ryggen har bolaget, något olyckligt, valt att redovisa den "nya" nettoskulden på följande vis;

Nettoskulden per den 31 december 2018 (gamla redovisningsregler) var 390,9 miljoner kronor. Här avsågs i huvudsak banklån och diverse andra skulder.

Men i fotnoterna i senaste kvartalsrapporten framgår inte vad som är banklån och vad som är leasingskuld i den nya nettoskulden på 1,3 miljarder kronor. Ebitda har i princip fördubblats som en konsekvens av förändringen, medan nettoskulden har tredubblats. Det får effekten att relationen nettoskuld/ebitda går från 2,7 gånger till höga 4,7 gånger.

Vi har kontaktat IR-chefen på Actic Group, Niklas Alm, med ett önskemål om ytterligare förtydligande i redovisningen.

Bättre resultat än vad som syns

En annan faktor som påverkar resultaträkningen och det redovisade resultatet i Actic är att man har valt att ta 6 miljoner kronor i externa konsulttjänster kopplat till ”omställningen inom finansavdelningen” respektive 3 miljoner kronor i extra marknadsföringskostnader.

Justerat för dessa kostnader uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 22,5 miljoner kronor mot 21 miljoner i fjol. Det motsvarar en tillväxt på klart godkända 7 procent. Ett liknande fenomen ägde rum i det fjärde kvartalet när bolaget tog extraordinära kostnader motsvarande 10 miljoner kronor.

Att dra 19 miljoner kronor över resultatet på två kvartal trycker självklart ned redovisad vinst rejält. Det är alltså inte så illa som det ser ut. Faktum är att vinst per aktie rullande 12 månader justerat för dessa poster uppgår till cirka 2 kronor per aktie och inte 0,88 kronor.

Dessutom finns även en mognadsaspekt i vinstkapaciteten. Av bolagets 180 klubbar är 171 mogna i dagsläget, medan 9 är så kallade omogna. När ett gym etableras tar det ett tag innan anläggningen når tillräcklig medlemsvolym för att täcka sina löpande kostnader (vanligen 12–24 månader) plus eventuella uppstartskostnader.

Under tiden belastar den nyöppnade klubben resultatet. I takt med att beståndet mognar (givet att allt går som planerat) förbättras resultatet. Det är värt att ha i bakhuvudet.

Slutsats

Vid första anblick såg Actics rapport riktigt risig ut.

Men efter en mer noggrann rapportläsning kan vi konstatera bolaget följer vår stipulerade investeringstes, även om vissa redovisningstekniska och extraordinära poster stökar till det. Konkurrensen är tuff, men rörelsen har flera lockande attribut.

Aktien handlas nu på all-time-low och vi ser alltjämt en rejäl förbättringspotential i både bolaget och aktien. Mot denna bakgrund väljer vi att trots svagheten i aktien och fördubbla vår position i Actic. Positionen köps till priset 29 kronor per aktie.

Investor

Vi väljer att åter ta in Investor-aktien, då vi vill minska vår kassaandel och samtidigt uppnå lite mer beta i portföljen.

Aktien har tappat i linje med börsindex och även med avskild utdelning (9 kronor per aktie).

Vi gillar investmentbolagets portföljmix och tycker att aktien har en given plats i portföljen.

Övriga händelser i portföljen

Husqvarna

Ser vi till Husqvarna-aktien kan vi konstatera att aktien sprungit ifrån vinstestimaten för 2019 och att multipeln således har kommit upp en hel del på kort tid.

Närmare bestämt från p/e 15 till nästan p/e 18 sedan vi köpte in aktien i portföljen 28 februari.

Vinstestimat i lila, aktiekurs i gult.

Samtidigt är Husqvarna en av de största vinnarna på en svag svensk krona och bör allena föranleda upprevideringar under Q2.

Givet den pånyttfödda handelsoron känns dessutom en obefintlig exponering mot Kina som ett plus i dagsläget.

Att äga bolag såsom ABB, Atlas Copco, Autoliv Hexagon som alla har en Kina-exponering på mellan 15-20 procent lockar inte just nu.

Innehavet behålls intakt.

Utdelningar

Under veckan har utdelningar från TF Bank och Lindab erhållits på 2,30 respektive 1,75 kronor per aktie.

Efter veckans förändringar ser portföljen ut som följande:

Om Korta Portföljen

Vill du också få Korta Portföljen i realtid? Ta del av Premium-medlemskapet här och signa upp dig för Messenger-tjänsten här

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig