Aktiespararna

En vilande förvärvskanon

21 januari 202110 min lästid
Korta portföljen.
Rapportsäsong och budstrid sätter prägel på Korta Portföljen med Christoffer. Denna vecka ser analytikern uppsida i en bortglömd serieförvärvare som blir årets första köp (vecka 3)

Allmän reflektion

Rapportsäsongen är igång.

Kommande veckor väntar många bokslut och därmed stora kursrörelser.

För den aktiva investeraren är det högsäsong. Många bra (& mindre bra) affärer går att göras i kurstumultet som följer positiva respektive negativa överraskningar

Vad är att vänta i boksluten? Mer av samma vara egentligen. Det fjärde kvartalet 2020 har präglats av ökad smittspridning, nya nedstängningar och hårdare restriktioner runt om i världen.

Marknaden blickar dock framåt och hoppas på återhämtning under 2021. Trots att vaccinutrullningen går långsammare än förväntat fortsätter börskurvan uppåt.

Nya rekordnivåer

Stockholmsbörsen har redan hunnit stigit med 5 procent. Och då är inte januari månad slut.

Om denna uppgångstakt håller i sig, kommer 2021 bli ett extraordinärt bra börsår.

Vi hoppas på självklart på det.

Korta Portföljen fortsätter sin jakt efter prisvärda aktier. Mycket ser för närvarande dyrt ut, men möjligheter finns i alla börsklimat.

Hög ökningstakt i nätbanken

Portföljinnehavet Avanza kom sitt bokslut under torsdagen. Rapporten överträffade förväntningarna och alla pilar fortsätter att peka uppåt.

Bilden blir tydlig när tillväxt, kundintag, nettoinflöde, granskas.

Avanza överträffar det mesta. Intäkterna ökade med 115 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Sekventiellt, mot det tredje kvartalet 2020, ökar intäkterna 23 procent i Q4.

Resultat per aktie avancerar med 243 procent. Vissa engångsposter förekommer, men den underliggande resultattrenden är mycket stark.

Regelverk sänker utdelning

På grund av rekommendation från FI, sänks utdelningen till 0,85 kronor per aktie från 2,30 kronor. Det motsvarar en utdelningsandel på 10 procent. Avanza har förstås en mycket högre utdelningskapacitet på lite sikt, men marknaden verkar tolka beskedet negativt.

Beskedet är egentligen väldigt odramatiskt.

Utdelningsspåret kommer återupptas när reglerna (och omvärlden) återgår till det normala. Nätbanken binder knappt något kapital, vilket innebär att rörelsen har kapacitet att skifta ut merparten av vinsten – utan att göra avkall på framtida tillväxt. Det är en guldsits.

Med en indikativ utdelningsandel på 90 procent (policy om minst 70 procent) skulle det motsvara 7,90 kronor per aktie. På rådande kursnivå runt 240 kronor, skulle det ge en direktavkastning på godkända 3,2 procent.

Nu verkar marknadens tolkning vara att 2020 var ett exceptionellt vinstår som inte kommer att upprepas under 2021. Korta Portföljen delar inte den synen. Även om 2020 blir svårslaget, är utsikterna mycket ljusa framöver.

Avanza faller cirka 6 procent på sitt bokslut.

Aktien har utvecklats utomordentligt starkt de senaste veckorna, men likt mönstret efter det tredje kvartalet kommer det sannolikt ta några veckor för marknaden att smälta siffrorna innan resan mot nya kursrekord fortsätter.

Korta Portföljen har tålamod och inväntar rätt läge att eventuellt skala upp positionen. Innehavet behålls, tills vidare, i sin helhet. Riktkursen uppjusteras däremot till 270 kronor

Budstrid i Tikkurila

Bland mer glädjande nyheter kan situationen i största innehavet, Tikkurila, nämnas.

Den amerikanska friaren PPG har fått konkurrens när den holländska kemijätten Akzo Nobel gett sig in i hetluften.

Akzo har lagt ett motbud på 31,25 euro per aktie i veckan.

Att inte ta hem vinsten för tidigt har varit strategin i det här fallet. Med facit i hand var det helt rätt beslut. Aktien är upp över 30 procent under 2021 och Korta Portföljen rider vidare med full size (cirka 15 procent av portföljen).

Akzo Nobel framstår som en väldigt angelägen köpare. Bolaget kommunicerade ambitiösa planer i samband med budet på Tikkurila.

Jätten attraheras – likt Korta Portföljen – av Tikkurilas marknadsposition, geografiska fokus, erbjudande inom hållbara färgalternativ och produktions- och distributionsanläggningar. Akzo har till och med gått med på att avyttra dotterbolag för att få affären godkänd.

Kommer PPG att ge ett nytt, högre motbud inom kort?

Vi får se… amerikaner är kända för att inte ge upp i första taget, men inga garantier finns såklart. Aktien handlas över budkurs.

Utgångsläget med två kapitalstarka budgivare är det bästa tänkbara.

Korta Portföljen behåller positionen, inväntar PPG:s motdrag och justerar upp riktkursen till 35 euro per aktie.

Aktien är portföljens i särklass största innehav.

Svedbergs

Badrumsbolaget Svedbergs fortsätter att utvecklas starkt.

Börsveckan kom i början av veckan med en köprekommendation på aktien. Tidningen tilltalas av caset.

Aktien stiger till nya höjder. Skördetiden närmar sig.

Insiderköp, förvärv och en stark svensk renoveringsmarknad ger en potent mix.

Korta Portföljen inväntar bokslutet med spänning och justerar upp riktkursen till 45 kronor.

Med det sagt, nu över till veckans förändringar

AQ Group (kurs 225 kronor)

Verkstadsbolaget AQ Group, med bas i Västerås, är ett kvalitetsbolag av rang.

Koncernen har sedan starten 1994 uppvisat en imponerande tillväxt, lönsamhet och stabilitet.

Som underleverantör till krävande industrikunder är tillvaron svår. Kvalitets- och leveranskraven är höga, volymerna varierande och konkurrensen tuff. Grundarduon Claes Mellgren och Per-Olof Andersson har dock lyckats väl med sina satsningar.

Verksamheten har kontrollerat skalats upp. Tillväxten har skett organiskt och via genomtänkta förvärv. Geografisk expansion har varit ett återkommande tema när bolaget följt med sina kunder ut i världen. AQ har idag en global verksamhet.

Konsolideringsfas avklarad

AQ Group, tidigare Aros Quality Group, var länge den starkast lysande stjärnan på Spotlight (tidigare Aktietorget).

Bolaget utvecklades väl och växte gradvist ur Aktietorgskostymen.

Aktien kom till ”finbörsen” från Spotlight den 16 januari 2017. Förväntningarna var höga på bolagets intåg på Stockholmsbörsen. Sedan dess har utvecklingen varit nedslående. Aktien har i praktiken rört sig sidledes i fyra år och tydligt släpat efter börsindex.

Problemtyngda divisioner - som belastat resultatet - är en del av förklaringen. Interna förbättringar har genomförts och de underpresterande dotterbolagen har omstrukturerats. Vinsttrenden har successivt vänts och helåret 2019 blev bra. Sedan kom coronakrisen.

Likt sina kunder och övriga industriföretag, fick AQ erfara såväl volymfall som svårigheter i samband med allt negativt som covid-19 förde med sig. På det stora hela hanterade bolaget utmaningarna väl. Bolaget har fått ta del av statliga stödinsatser, men även justerat för stöden har bolaget klarat krisen bra.

Aktien har återhämtat sig från det bottennivåerna som inträffade under coronakrisen. Relativt andra industrirelaterade namn släpar aktien efter.

2021 – AQ:s år?

Blickar vi framåt går AQ en spännande framtid till mötes. Finanserna är i toppskick efter att utdelningen på 3,33 per aktie ställdes in under fjolåret. Belåningen har minskat samtidigt som inga förvärv har genomförts under 2020.

AQ:s specialitet – att köpa upp billiga verksamheter och skapa mervärde för aktieägarna – har med andra lyst med sin frånvaro under 2020. Förvärvskanonen är vilande. Det kan förklara det oväntade vd-skiftet som kommunicerades i december.

Nuvarande vd Anders Carlsson ska lämna och James Ahrgren, med ett långt förflutet inom AQ-koncernen, ersätter honom senast 1 april 2021. Det hastiga vd-bytet är ett frågetecken, men Korta Portföljen tolkar beskedet som att förvärvsagendan ska accelereras framöver.

Värderingsmässigt handlas AQ Group till en tilltagen rabatt mot verkstadsklustret. Trots den stabila intäkts- och lönsamhetshistoriken handlas aktien till ett p/e-tal runt 12 gånger. Med en acceleration av förvärvstillväxten stundar nya tider.

2021 kan mycket väl bli AQ:s år.

Även om konjunkturläget är svårbedömt och den starka svenska kronan spökar, tror Korta Portföljen på en comeback i år. Den fyra år långa konsolideringen lider mot sitt slut och aktien plockas in till kurs 225 kronor. Positionen motsvarar cirka 11 procent av portföljvärdet. AQ blir därmed portföljens näst största innehav.

Riktkursen sätts till 270 kronor med en horisont på 6 månader.

Efter förändringarna ser portföljen följande ut


Om Korta Portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall.

All handel sker på egen risk. Gör alltid din egen analys innan köp- respektive säljbeslut fattas.

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikern får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Utveckling sedan återstarten den 13 augusti 2020

Kassan minskar igen efter köpet av AQ Group.


Dela med dig