Aktiespararna

Eniros stora goodwillpost kritiserad av Aktiespararna

Av Bolagsbevakningen
30 april 20181 min lästid

På Enirostämman i tisdags beskyllde Aktiespararna Eniros räkenskaper för att ge en vilseledande bild. Revisorn tog det redovisade goodwillvärdet i försvar.

Aktiespararna måste tänka på att restvärdet (i goodwillkalkylen reds. anm.) inte är noll, uttryckte revisorn, Michael Bengtsson från PricewaterhouseCoopers.

Aktiespararnas ombud, Åsa Wesshagen, hävdade för sin del att Eniros aktieägare nog upplevt att restvärdet varit lägre än noll när de, upprepade gånger, tvingats skjuta till pengar i nyemission.

Åsa Wesshagen vädjade till revisorn att beakta de höga risker som finns i Eniros nuvarande verksamhet.

Eniros noterade i första kvartalet en försäljningsnedgång på 18 procent. Eniros gamla affär krymper kraftigt.

Ur askan försöker Eniro bygga upp en ny verksamhet enligt en oprövad affärsmodell. Såsom vanligt är vid sk. start-ups så har det tagit längre tid än väntat att få igång de nya försäljningen.

I december, efter att långivarna accepterat eftergifter utöver de som ursprungligen framförhandlats, kunde Eniro slutföra den i fjol somras initierade rekonstruktionen.

Men Eniros finansiella position är fortsatt skör. I kassan fanns vid första kvartalets slut 33 miljoner kronor.

Dela med dig