Aktiespararna

Ericsson slår till med vinstskräll

Av Finwire/Redaktionen
16 april 20243 min lästid
Börje Ekholm är vd för Ericsson.
Telekomleverantören Ericsson slår förväntningarna med råge kring den justerade rörelsevinsten i det första kvartalet. Omsättningen kom däremot in lägre än väntat.

Ericssons omsättning sjönk 14,9 procent till 53,3 miljarder kronor (62,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 55,2. Den organiska försäljningstillväxten var -14 procent.

Minskningen hänförs till den organiska försäljningsnedgången inom största affärsområdet Networks med -19 procent. Vd Börje Ekholm förklarar utvecklingen inom Networks med att kunderna var fortsatt försiktiga med sina investeringar. Bruttomarginalen förbättrades samtidigt till 44,3 procent (40,6).

“Detta drevs av teknikledarskap, med draghjälp från en konkurrenskraftig produktportfölj, ökade patent- och licensintäkter samt starkt fokus på kostnadsåtgärder”, skriver bolaget längre ner i rapporten.

Bruttoresultatet blev 22,7 miljarder kronor (24,2) väntat 21,9, med en bruttomarginal på 42,6 procent (38,7).

Ebita-resultatet uppgick till 4,9 miljarder kronor (3,8), med en ebita-marginal på 9,2 procent (6,1).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 5,1 miljarder kronor (4,8), med en justerad ebita-marginal på 9,6 procent (7,7).

Rörelseresultatet blev 4,1 miljarder kronor (3,0). Rörelsemarginalen var 7,7 procent (4,8).

Justerat rörelseresultat uppgick till 4,3 miljarder kronor (4,0), väntat var 1,8, med en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (6,4).

Ekholm ser krympande RAN-marknad

“Vi förväntar oss en fortsatt krympande RAN-marknad, åtminstone fram till slutet av innevarande år, i och med att kunderna fortsätter att vara försiktiga med investeringar och att investeringstakten i Indien fortsätter att återgå till normala nivåer. Dell’Oro uppskattar att den globala marknaden för radioaccessnät (RAN) minskar med -4 procent under 2024, vilket kan visa sig vara optimistiskt”, säger Ekholm.

Han fortsätter vidare med att säga att försäljningen väntas stabiliseras under andra halvåret, förutsatt att nuvarande trender består.

“Under andra kvartalet förväntar vi oss att bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader inom Networks kommer att ligga i intervallet 42-44 procent. Under andra halvåret bör vår marginal gynnas av förbättrad affärsmix”, säger Ekholm.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig