Aktiespararna

Ericsson störtdyker på börsen efter rapporten

Av Finwire/Redaktionen
20 januari 20232 min lästid
Telekomleverantören Ericsson redovisar en något högre omsättning än förväntat under fjärde kvartalet. Den justerade rörelsevinsten föll samtidigt och nettoresultatet kom in lägre än väntat. Bolaget föreslår en högre än väntad utdelning. Marknaden är besviken på rapporten och aktien faller drygt 7% i den inledande handeln.

Omsättningen steg 20,6 procent till 86,0 miljarder kronor (71,3). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 84,8. Organisk tillväxt var 1 procent. Vonage-förvärvet bidrog med 4,1 miljarder kronor till försäljningen.

Bruttoresultatet blev 35,6 miljarder kronor (30,8), med en bruttomarginal på 41,4 procent (43,2).

Den lägre bruttomarginalen beror huvudsakligen på en ändrad affärsmix inom Networks och tidigare aviserade kostnader för avslutade kontrakt och portföljjusteringar inom Cloud Software and Services.

Bruttomarginalen inom Networks minskade till 44,6 procent (46,4). Minskningen beror på en negativ påverkan från ändrad affärsmix, inklusive en högre andel tjänsteförsäljning från stora nätutbyggnadsprojekt.

Förväntar sig tufft första halvår av 2023

Ericsson förväntar sig att bruttomarginalen fortsätter att sjunka inom Networks under första halvåret 2023 på grund av förändrad affärsmix.

Under första kvartalet förväntas också koncernens ebita bli något lägre än ebita för fjolåret, med förbättringar under året.

Ebita i det fjärde kvartalet blev 9,0 miljarder kronor (12,3), med en ebita-marginal på 10,5 procent (17,2).

“Den positiva påverkan från högre patent- och licensintäkter motverkades av förändrad affärsmix, i enlighet med förväntningarna, och av tidigare meddelade kostnader på -4 miljarder miljarder kronor. Vi nådde vår ambition att minska lagret, vilket bidrog till att fritt kassaflöde före M&A var 16,9 (miljarder kronor (13,5)”, säger vd Börje Ekholm.

Rörelseresultatet blev 7,9 miljarder kronor (11,9). Rörelsemarginalen var 9,2 procent (16,7).

Justerat rörelseresultat uppgick till 8,1 miljarder kronor (12,3), med en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent (17,3).

Resultatet efter skatt blev 6,2 miljarder kronor (10,1), analytikerkonsensus 7,6.

Resultat per aktie hamnade på 1,82 kronor (3,02).

I utdelning föreslås 2,70 kronor per aktie (2,50). Väntat var 2,57.

Dela med dig