Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Essitys hälsokur: Fixa eller försvinn

wysiwyg_image

Essitys vd Magnus Groth är noga med att ha hållbarhetstänket som en självklar grundbult i bolaget.

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 8 2019.

Essitys vd Magnus Groth om: Miljömedvetenhet, höga mål, effektivitet och stabilitet, innovation och gynnsamma trender.

Hållbarhet är ett uttryck som genomsyrar hela Essitys verksamhet – och som ska göra hygienbolagets skick ännu bättre.

– Vi har alltid haft stora ambitioner och en hög profil kring de här frågorna. Men sedan delningen från SCA har vi kunnat definiera våra mål ännu tydligare, säger vd Magnus Groth.

Aktiespararen träffar koncernchefen på bolagets huvudkontor i Waterfront Building i Stockholm en solig junimåndag. Temperaturen må vara trevlig, men både Magnus Groth och Essity är noga med att värmen inte ska bli för hög.

– Vi har jobbat mycket med att reducera våra utsläpp av drivshusgaser. Det är mycket viktigt för oss att vara med och bidra till att jordens uppvärmning inte överskrider 1,5 grad fram till 2030, i enlighet med Parisavtalet.

Den faktorn är den som betyder mest för mänskligheten, anser han. Essity har valt ut sex av FN:s hållbarhetsmål som bolaget ska göra sitt bästa för att bidra med goda resultat till (God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna och Ekosystem och biologisk mångfald).

– Det är här som vi känner att vi kan göra våra största insatser, konstaterar Magnus Groth, som framhåller Essitys utbildningssatsning på bolagets tillväxtmarknader.

– 2019 kommer vi att utbilda 2,5 miljoner människor. Det är helt olika utbildningar. Vi har lärt ut om handhygien, utbildat sjuksköterskor i inkontinensvård och lärt pojkar och flickor i Mexiko hur man ska bete sig mot varandra för att minska problemen med övergrepp. Utbildning är ett sätt att bidra till hållbarhet, men gör även att vi kan sälja mer produkter.

Essity har dock flera andra mål när det handlar om att bidra till klimatet. Inte minst att öka andelen förnyelsebara förpackningar och att skapa miljöfördelar för kunder och konsumenter.

– Vi ser en önskan om minskad påverkan från våra produkter bland våra kunder. Vi har till exempel en produktlösning som heter Tork Paper Circle, där vi återvinner pappershanddukar som blir till nya mjukpappersprodukter.

Ni har ett ambitiöst mål att minska era klimat påverkande gaser med 25 procent till 2030?

– Absolut. Inte minst eftersom vi även planerar att växa under perioden, understryker Magnus Groth.

Nyligen tog Essity plats i Dow Jones hållbarhetsindex och utnämndes till branschledare.

Ska bli effektivare

Börsjätten Essity, som består av tre affärsområden i Consumer Tissue, Personal Care och Professional Hygiene, omsatte 118 miljarder kronor och noterade ett rörelseresultat på 11,5 miljarder kronor 2018.

För att bli ännu mer lönsamt har bolaget sjösatt ett sparprogram som ska ge årliga besparingar om 900 miljoner kronor med full effekt 2019.

– Det handlar i första hand om en minskning av antalet tjänstemän i bolaget. Det utvecklas i linje med vad vi hade förväntat oss. Sedan har vi rent generellt väldigt fina besparingar i organisationen. Det finns ett otroligt engagemang bland våra anställda när det kommer till att hålla nere kostnader. Det gäller så klart också att vi är smarta i produktionen och använder våra maskiner så smart och effektivt som möjligt.

Essity verkar på 150 marknader och är antingen etta eller tvåa inom minst en produktkategori i 90 länder. Cirka 1 miljard människor världen över använder någon av Essitys produkter varje dag.

Men det är långtifrån alla verksamheter som är tillräckligt lönsamma för att ge positiva bidrag. Därför lanserades ett ”cure or kill”- program där enheterna som tillhör koncernens 10 procent sämst presterande får 18 månader på sig att först presentera en plan och sedan genomföra den med ett fint resultat.

– Vi vill åtgärda underpresterande verksamheter för att skapa lönsamt värde åt aktieägarna. Om de lyckas vända satsar vi på dem långsiktigt, annars väntar avveckling eller avyttring. Sedan vi började med ”cure or kill” för tre år sedan har vi fått positiv inverkan på såväl resultat som avkastning.

När en verksamhet har nått målen och fått lämna utvärderingszonen är det en annan som hamnar där.

– Det här är ett ständigt pågående program. Det tar aldrig slut förrän alla områden är värdeskapande. Det skapar en stor vikt för varje verksamhet att nå sina mål.

En annan typ av kostnader, som bitvis pressat både bolagets resultat och aktiekurs, är stigande råvarupriser.

Magnus Groth vill inte kommentera utvecklingen alltför mycket – eftersom Essity inte kan göra något särskilt åt den.

– Vi skulle hellre prata om våra innovationer och om produktutveckling än om råvarupriserna. Klart att vi skulle föredra stabila råvarupriser. Över tid lyckas vi alltid kompensera för dem. Sedan har vi, på senare tid, tagit stryk av en stark dollar då vi köper mycket varor i valutan.

Hur slår en upptrappad ton mellan USA och Kina, införda tullar och en större allmän oro i omvärlden mot er?

– Vi har påverkats mindre relativt sett. Vi skickar inte produkter över landsgränser i någon större utsträckning. Sedan är osäkerheten förstås inte bra för varken oss eller någon annan. Det kan göra att fler väljer att skjuta upp investeringsbeslut när utvecklingen är oviss.

Essity, som tillhör de bäst presterande aktierna på Stockholmsbörsens storbolagslista OMXS30 under 2019 med en uppgång på omkring 30 procent, beskrivs av många som en aktör som kan stå emot svängningar i konjunktur med sina defensiva, ocykliska kvaliteter.

– Det går att säga att våra kategorier är mindre konjunkturkänsliga. Det är absolut möjligt att skjuta upp beslutet om att köpa en bil, men det är svårare att avstå från att köpa inkontinensprodukter eller toalettpapper.

En nedgång i världsekonomin är inget problem alls?

– Det skulle kunna slå mot pris och kvalitet, men det skulle fortfarande inte vara svårt att sälja våra produkter, anser Magnus Groth.

wysiwyg_image

Omkring 1 miljard människor använder någon av Essitys produkter varje dag. 

Medvind i ryggen

Medellivslängden blir allt längre, medelklassen växer och inte minst på tillväxtmarknader får befolkningen en större plånbok och följaktligen möjligheter att investera mer i sin hälsa.

– Vi har valt att prioritera Kina, Sydostasien, Latinamerika och vissa länder i Östeuropa som vi definierar har tillväxtkaraktär. Vi finns i de flesta länder och har starka marknadspositioner.

Magnus Groth lyfter fram Kina som en marknad med stor potential.

– Där har vi Vinda, vårt börsnoterade dotterbolag, som även tidigare köpt SCA:s personliga hygienprodukter i Kina. Vi ska se till att växa i Kina, men även inom andra områden i Sydostasien.

Magnus Groth ser även ljust på Essitys framfart på mer mogna marknader. – Hygien- och hälsotrenden växer sig större och fler och fler investerar i sin hälsa i takt med att köpkraften ökar. Det gynnar baby-, feminin- och andra produkter i vårt sortiment. Den äldre befolkningen leder även fram till att fler får kroniska besvär. Det kan vara allt från diabetes till övervikt eller komplikationer som leder fram till inkontinens eller sårproblem efter att ha överlevt cancer.

Vd:n anser att jätteförvärvet BSN Medical, inom ”Personal Care” för en prislapp på 27 miljarder kronor kommer att hjälpa Essity att ta nästa steg.

– Det har gett oss fina positioner inom sårvårdssegmentet och ska få försäljningen att öka.

Hur har integrationen gått?

– Väldigt bra. Eftersom det skedde nära splitten (delningen) från SCA innebar det att det blev mer av ett förvärv som snabbt kunde komma in i vår kultur och våra värderingar. Vi har haft en fin utveckling sett till marginalerna, men en lite lägre tillväxt. Över tid är vårt mål att ha en årlig försäljningstillväxt om 3 procent, och har gjort vissa förändringar i prioriteringarna.

Magnus Groth menar att bolaget är hårt konkurrensutsatt – men ser det som någonting väldigt sporrande.

– Vi har alltid verkat i den typen av miljö. Det har gjort oss väldigt framgångsrika och fått oss att bygga starka varumärken och kommunicera bättre.

Digitaliseringen förändrar också förutsättningarna för Essity.

– Vi får nya möjligheter att effektivisera vår produktion och att höja kvaliteten på produkterna. Vi kan göra mycket själva och ligga steget före våra konkurrenter. Sedan utvecklas handeln på nätet på helt olika sätt på olika marknader.

Magnus Groth betonar att Kina har kommit klart längst, följt av Storbritannien och Frankrike.

– Click and collect är ett populärt koncept. Vi måste vara tillgängliga i alla kanaler som växer överallt. Det är en enkel matematik.

Vad blir viktigast för Essity framöver?

– Det gäller att fortsätta bygga en lönsam koncern, förbättra marginalerna och att se till att leverera oavsett konjunkturcykel, säger Magnus Groth.

wysiwyg_image

Magnus Groth, som är född och uppvuxen i Stockholm, på Essitys investerardag i våras. 

FAKTA 

Det här är Magnus Groth

Född: 1963 i Stockholm.

Utbildning: Ingenjörs- och ekonomiutbildning från KTH (Kungliga tekniska högskolan) respektive Handelshögskolan i Stockholm.

Karriär: Konsult och projektchef, Boston Consult Group, 1989–1994. Framträdande roller vid Vattenfall 1994–1998 och 2001–2005. Vd för Enron i Norden, 1998–2001. Vd för Studsvik 2005–2011. Ansvarig för affärsområdet hygienprodukter i SCA, 2011–2015. Vd och koncernchef för SCA, 2015–2017 och vd för Essity sedan efter delningen 2017.

Magnus Groth om ... 

Resdagar: ”Cirka 100 om året. Det krävs för att förstå en sådan här stor global verksamhet. Sedan försöker jag, precis som mina kollegor, att resa mindre och ha mer möten på Skype och telefon för att spara både pengar och kraft och få mer tid att arbeta.”

Tiden efter delningen av SCA: ”Det har gått bra för både Essity och SCA. Det beror mycket på att skogs- och hygienverksamheten jobbade väldigt självständigt även före avknoppningen. Totalt sett är vi väldigt nöjda.”

Långsiktiga huvudägare i bland annat Industrivärden: ”Det är självklart väldigt viktigt.”

Brexit: ”Storbritannien är en av våra mest betydelsefulla marknader. Vi har, tillsammans med kunderna, börjat att bygga lager och kollat över tullklareringstjänster. Vi vill kunna leverera till våra kunder även om det blir en kortsiktig turbulens. Storbritannien kommer att förbli viktigt för oss.”

Eget aktieägande: ”Mitt innehav visar på mitt engagemang för bolaget. Det är till viss del en följd av att vi har bra incitamentsprogram och att jag har gjort ett par köp längs vägen. Jag tror mycket på Essity som bolag och som investering.”

Ledarskap: ”Jag hoppas och tror att det präglas av tydlighet, ärlighet, engagemang och att jag alltid vill göra det som är bäst för Essity. Sedan är jag väldigt nyfiken av mig och vill alltid lära mig nya saker.”

Det här är Essity

Hygien- och hälsobolaget Essity är spunnet ur delningen av SCA 2017. Essity har runt 47 000 anställda, cirka 90 produktionsanläggningar, varav tre i Sverige i Falkenberg, Mölnlycke och Lilla Edet, och försäljning i 150 länder. Huvudkontoret återfinns i centrala Stockholm och betydande produktutveckling sker i Göteborg.

Bolaget består av tre affärsområden i Consumer Tissue, fokuserat på inte minst toalett- och hushållspapper, näsdukar och våtservetter, Personal Care, inriktat på inkontinens-, baby-, kvinno- och sårvårdsprodukter, och Professional Hygiene, som levererar hygienlösningar, såsom toalettpapper, pappers handdukar, pappersservetter, handtvål och behållare, till offentliga verksamheter.

Några av Essitys mest kända varumärken är Tork, Tena, Libero, Libresse, Leukoplast och Edet.

De två förstnämnda affärsområdena är störst och står för 38 procent var av omsättningen. 56 procent av försäljningen härstammar från Europa medan Asien, Nordamerika och Latinamerika delar på så gott som resten av kakan. USA, Tyskland, Kina, Frankrike och Storbritannien är bolagets fem största enskilda marknader.

2018 uppgick försäljningen till 118,5 miljarder kronor och rörelseresultatet till 11,5 miljarder kronor. Första halvåret 2019 uppgår försäljningen till 62,7 miljarder kronor och det justerade ebita-resultatet till 6,9 miljarder kronor med en justerad rörelsemarginal på 11 procent.

Essity-aktien är noterad på Stockholmsbörsens storbolagslista, OMXS30, sedan 12 juni 2017 och kursen är upp omkring 14 procent sedan debuten som självständigt bolag. Börsvärdet uppgår till omkring 200 miljarder kronor.

Fotnot: Uppgifterna hämtade från Essitys årsredovisning 2018 och andra kvartalsrapporten för 2019. Aktiekursutvecklingen noterad den 25 juli 2019.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.