Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-03

Ett bet på inflationen(?)

Bas Inflationen fortsätter stiga till nivåer vi inte sett på över 40 år. Under mars landade den svenska KPFI-inflationen på 6,1 %, väl över konsensusprognosen på 5,7 %, och i Europa samt USA landade densamma på 7,4 % respektive 8,5 %.

Lönerna spås öka, men inte i samma takt och med samma höga nivåer som inflationen. Många hushåll kommer tvingas bli mer återhållsamma i sina utgifter och därför kan allt fler välja att konsumera mer lågprisalternativ, framför allt gällande basala varor. Kan du som investerare exponera dig mot utvecklingen och således bli en vinnare?

Resan blir av men övrig konsumtion begränsas

Författare Redaktionen