Aktiespararna

Ework växer snabbt och tar marknadsandelar

Av Redaktionen
25 april 20182 min lästid

Med en direktavkastning på över 4,5 procent är snabbväxande Ework ett av börsens högst utdelande bolag.

Den mest relevanta frågan på E-works årsstämma ställdes av aktieägaren Jan Petterson. Han oroade sig över att rörelsemarginalen sjunkit till 0,8 procent i det första kvartalet.

Marginalsänkningen beror på såväl en lägre omsättningstillväxt som lägre rörelseresultat och orderingång jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Vd Zoran Covic framhöll på årsstämman att resultatutvecklingen följer Eworks förväntningar och planer. Årets inledande kvartal jämförs med ett mycket starkt första kvartal i fjol, påpekade han.

Aktiespararnas ombud på stämman, Svante Hezekielsson, frågade om Ework kan förbättra rörelsemarginalen eller om ökad volym ska driva vinstökningen? Har Ework prisat in sig i konsultmarknaden med snabb tillväxt till följd?

Ework håller samma pris som konkurrenterna ”Våra konsulter är nöjda”, konstaterade Covic.

Ework följer sin plan mot 2020, enligt Covic. Ework måste nyanställa för att nå tillväxtmålen. Omställningar och effektiviseringar ska leda till ökad vinsttillväxt.

Ework har gynnats av en alltmer fragmenterad konsultmarknad. Aktiespararna undrade över hoten mot fortsatt tillväxt och vilka de största konkurrenterna är. Covic berättade att det tillkommit fler konkurrenter, men hittills ingen stor.

Ework har erfarenhet av lågkonjunkturen 2008 och kan med flexibilitet och låga fasta kostnader hantera en minskad efterfrågan.

Icke desto mindre gynnas Ework av en stark efterfrågan på konsulter. Omsättningen ökade under fjolåret med 25 procent och vinsten efter skatt ökade med 10 procent.

Författare och bevakare: Svante Hezekielsson

Dela med dig