Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-22

Experten: Domen efter Q4 - vinsttrenden är bruten

wysiwyg_image

Börsbolagens kvartalsrapporter för det fjärde kvartalet visar en vinstnedgång för första gången på sju kvartal. Dessutom nådde inte bolagen analytikernas prognoser. Det har varit ännu ovanligare. 

Summerar vi kvartalsvinsten för de 44 storbolag som hittills lämnat rapport får vi en vinstnedgång i årstakt på 2%, jämfört med uppgång på 3% förra kvartalet. Det är första kvartalet med nedgång efter sju raka kvartal med tillväxt. Det bör påpekas att vinsterna detta kvartal exkluderar två mycket stora nedskrivningar av goodwill i Telia och SSAB. Beloppet är hisnande 53 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär hälften av bolagens summerade kvartalsvinst. Inte ens en redovisningstaliban, som jag, tycker dock att nedskrivningarna ska ingå i kvartalsanalysen. Däremot lyfter jag på ögonbrynet och undrar – varför nedskrivning just detta kvartal?      

För att komma undan det generella problemet med engångseffekter justeras populationen genom att ta bort de tre bolag med extrema vinstökningar (Swedbank, Nordea, SEB), liksom de med störst vinstfall (H&M, Ericsson, Electrolux). Då redovisar kvarvarande bolag faktiskt en uppgång på 4%, vilket kan jämföras med 6% förra kvartalet. Även här sluttar alltså trenden, men det blir inget vinstfall. Därtill kan konstateras att faktiskt 55% av bolagen visade vinstökningar, vilket innebar att mittföretaget i gruppen visade en vinstuppgång på 4%. 

Första gången på elva kvartal 

Samtidigt visar vinstutfallet mot prognos en något sämre utveckling än tidigare. För första gången på elva kvartal lyckades inte bolagens rapporter överträffa vinstprognoserna. Avvikelsen blev minus 0,8%, att jämföra med plus 2,8 förra kvartalet. Justerar vi beräkningen för de tre mest positiva (SEB, Handelsbanken, Atlas Copco) och tre mest negativa utfallen (H&M, Ericsson, SKF) krymper den negativa avvikelsen till minus 0,2%, vilket skall jämföras med plus 3,5% förra kvartalet. Sammanlagt 59% av bolagen levererade under prognos, mot 41% förra kvartalet så den nedåtgående trenden är tydlig.

Bilden blir betydligt mer positiv om vi analyserar försäljningen. Den steg med 23% i årstakt och det positiva utfallet mot prognos blev goda 2,9%. Två faktorer förklarar den starka utvecklingen – valutaeffekter och inflation. I de mest utlandsberoende företagen låg valutaeffekterna på väl över 10%, vilket inte är konstigt mot bakgrund av att dollarn det senaste året stigit med 22% och euron med 4. När dessutom den globala inflationen i snitt ligger på 9% är det lätt att se drivkrafterna bakom företagens försäljningsgalopp. Utvecklingen var dock något sämre än förra kvartalet, som gav 23% och ett positivt utfall mot prognos på 4,0%. 

Vinstfall bland konsumentbolagen

Bryter vi ner utvecklingen i sektorer syns tydliga skillnader. Granskar vi den totala resultatförändringen under kvartalet var den minus 3,6 miljarder kronor. Samtidigt levererade bankerna en vinstökning på hela 5,7 miljarder. Utan den sektorn får vi ett vinstfall på hela 12%. Detsamma om vi studerar prognosutfallet, som för samtliga bolag var minus 1,4 miljarder kronor. Där ingår plus 2,1 miljarder från bankerna, som om det exkluderas ökar det negativa utfallet för kvarvarande bolag till hela 4,7%. Intäkterna i bankerna visar samma strålande bild. Uppgången är hela 27% och utfallet mot prognos goda 8%. Bankernas betydelse för det fjärde kvartalet var alltså mycket stor. 

I botten hittar vi de stora konsumentbolagen, som i denna summering är åtta, varav sex bolag redovisade vinstfall på sammanlagt 7,8 miljarder kronor. Inte överraskande blev också utfallet mot prognos det sämsta av samtliga, med minus 2,8 miljarder kronor också här med sex av åtta bolag på den negativa sidan. Däremot var försäljningen stormande bra, med en uppgång på 18%, samtidigt som utfallet mot försäljningsprognosen blev plus 0,2%. Det är ju uppenbart att prishöjningar och valuta påverkat positivt även i denna sektor. 

Verkstad ångar på 

Granskar vi börsen största sektor, verkstadsbolagen, kan konstateras att vinsterna ökade med 3,8 miljarder, motsvarade en tillväxt på 11%, med åtta av elva bolag på plus. Däremot låg vinstutfallet denna gång under prognos med 2,5%, med sex av elva bolag under. Försäljningen var dock urstark, med en uppgång på 27 procent och ett utfall som låg 5% över prognoserna. 

Basindustri och IT/Tele dalar 

Bolagen inom gruppen basindustri (skog, metaller) har de senaste tre åren ökat i betydelse och är nu börsens tredje största sektor, tillsammans med IT/Tele. Andelen av total vinsten ligger på 12% för respektive sektor. Både basindustri och IT/tele visade dock vinstfall på vardera 2,6 miljarder kronor, medan prognosutfallet för basindustri blev något plus, medan det för IT/Tele blev markant negativt. Försäljningstillväxten var dock utmärkt i båda fallen, med 20 respektive 17%, samtidigt som utfallet mot prognos blev plus 3% i basindustrin, men endast 0,3 för IT/Tele.  

Byggsektorn borde konjunkturmässigt drabbas tydligt negativt av räntehöjningarna, eftersom det framförallt påverkar bostadsbyggandet, samtidigt som merparten av bolagen har sin starkaste bas i Sverige. Vinsten faller också tydligt, med 3,7 miljarder kronor, samtidigt som fyra av sju bolag visar vinstfall. Den bredare medianmätningen (mittföretaget) visar på minus 10%. Konstigt nog blev utfallet mot prognos strålande, med plus 22% (median plus 9), samtidigt som fem av sju bolag låg över. Försäljningstillväxten sektorn blev dock blygsamma 3% och fyra av sju bolag redovisade faktiskt fallande försäljning. Här finns uppenbarligen varken inflationsluft eller kraftiga valutaeffekter. Mot prognos blev dock försäljningsutfallet svagt positivt, med 0,2%.           
      
Även om det går långsamt, är det uppenbart att börsbolagens vinster försvagas. Fjärde kvartalet gav svagt fallande vinst, liksom ett utfall något under analytikernas prognoser, men samtidigt en kraftfull försäljningsökning. Detta är långt ifrån en katastrof, men riktningen är ganska tydlig. De snabbt uppdragna räntorna börjar nu, sakta men säkert, krypa in under skinnet på bolagen.  

LÄS MERInvestmentbolagen att köpa under 2023

LÄS MER: Analytikern: "Återigen en brutal och viktig påminnelse för småsparare"

Författare Peter Malmqvist