Aktiespararna

Experterna: ”Risk att utdelningen sänks”

Av Nyhetsbyrån Direkt
16 januari 20183 min lästid

De strukturella utmaningarna bedöms ha hållit i för nätmäklaren Avanza under det fjärde kvartalet. Risken är att utdelningen, liksom vinsten per aktie, för 2017 blir lägre än för 2016.

Det framgår av analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför torsdagsmorgonens bokslut.

Enligt SME Direkts konsensusprognos väntas totala intäkter om 253 miljoner kronor (247), varav kurtageintäkter om 117 miljoner kronor (122), för det fjärde kvartalet 2017.

Det gångna kvartalets rörelseresultat förväntas enligt analytikersnittet ha uppgått till 96 miljoner kronor (117).

"Även om vi fortsatt tror att det fjärde kvartalet utgör slutet av perioden med minskad vinst var trenderna i det gångna kvartalet tuffare än vi förutspått", framhåller en storbank i en analysuppdatering inför rapporten.

Antalet affärer i snitt per dag uppgick till mellan drygt 100.000 och knappa 116.000, enligt nätmäklarens månadsstatistik för oktober till december. Antalet Avanza-kunder ökade till över 700.000 stycken under december, från ett kundantal något under 600.000 vid början av 2017.

Rörande kvartalen kring halvårsskiftet framförde Avanza att en "låg riskvilja" präglade handelsaktiviteten. Det andra respektive det tredje kvartalet var antalet affärer per kund och månad 3,7 respektive 3,6 och flera analytiker för fram att aktiviteten bedöms ha varit likartad ytterligare ett kvartal. För helåret 2016 var motsvarande utfall 3,8.

Snittkurtaget per affär har under de två senaste rapporterade kvartalen samtidigt varit 34 kronor, mot 41 kronor för helåret 2016.

"Den höga kundtillväxten kan leda till en bra skalbarhet om aktiviteten tar fast och prispressen klingar av", framhåller en analytiker samtidigt.

Som andra finansinstitut pressas Avanza av de låga räntenivåerna och räntenettot väntas ha sjunkit något både under det fjärde kvartalet samt för 2017 som helhet (mot 2016).

I spåren av stora digitala satsningar har Avanza flaggat för en kostnadsökning om närmare 20 procent under helåret 2017 (19 procent under de nio första månaderna). Bolaget ska återgå till en årlig kostnadsökningstakt på 8-10 procent från 2018, enligt de tidigare beskeden från nätmäklaren.

I spåren av intäktsmotvindarna och kostnadsökningen väntas helårsvinsten per aktie summera till 12:14 kronor, enligt SME Direkt (13:45). För 2017 ligger snittförväntan för utdelningen på 10:08 kronor (10:50), Avanza har som mål att dela ut minst 70 procent av nettovinsten.

Avanzas bokslut väntas klockan 8.15 på torsdagen den 18 januari med en efterföljande webcast klockan 10.

Dela med dig