Aktiespararna

Expertpanelens favoritaktier: ”Kan bli stökigt i sommar”

Av Carl-Henrik Söderberg
12 juli 20182 min lästid

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 6–7 2018.

Ska vi tro pejlingpanelen är det läge att köpa på sig defensiva aktier.

Riskaptiten verkar inte vara på topp. Endast en tredjedel av panelmedlemmarna tror att börsen ska stiga mer än 3 procent under de kommande två månaderna. Resterande två tredjedelar tror på fallande eller i bästa fall sidledes börser. Försiktigheten avspeglas också när vi ser till vilka aktier som tros gå bäst på två månaders sikt.

Ocykliska och stabila pjäser såsom Swedish Match, Telia och Essity toppar nämligen listan. Swedish Match fick 5 procent av rösterna medan de andra två fick 4 procent vardera. På delad tredjeplats hittar vi SAAB och Hennes & Mauritz med 3 procent var av rösterna.

Populäraste sektorn på Stockholmsbörsen på sex månaders sikt? Paradoxalt nog, givet ovan svar, är verkstadssektorn fortsatt hetast att äga de kommande sex månaderna. Och visst kan optimisten gräva fram några argument, handels- och konjunkturoron till trots. Världskonjunkturen är alltjämt stark och efterfrågan god, vilket avspeglas i bolagens orderingångar som fortsätter att imponera. Tillsammans med en slimmad kostnadskostym har det under ett par år gett en rejäl operationell hävstång och kraftigt stigande vinster, en trend som bör kunna bestå ytterligare en tid. Än så länge ser vi heller inte alltför många aktörer inom verkstads­klustret som oroar sig för potentiella flaskhalsar i produktionen.

Vi zoomar ut från mikroperspektivet och ser till vilken geografisk marknad som är hetast att äga de kommande sex månaderna. Vi konstaterar där att Europa är fortsatt populärast (trots Italien-oron) och toppar med 22 procent av rösterna tillsammans med den svenska marknaden. Tecken på återhämtning förekommer på bred front och vinstprognoserna ser fortsatt starka ut vilket gör värderingarna tilltalande gentemot andra marknader globalt. Dessutom finns en alltjämt stimulativ centralbank i ryggen i form av ECB.

Regionen som uppvisar högst tillväxt globalt är Asien och just dessa attribut lockar placerare att investera på den asiatiska marknaden för tillfället. 17 procent av panelen tror också att Asien kommer gå bäst på sex månaders sikt. Lika många tror på den amerikanska marknaden.

Dela med dig