Aktiespararna

Extrautdelning om 7,40 kronor krönte Swedish Match årsstämma

Av Bolagsbevakningen
17 april 20183 min lästid

En extra utdelning om 7,40 kronor, i tillägg till den ordinarie utdelningen på 9,20 kronor per aktie, gladde deltagarna på Swedish Match stämma där fokus var folkhälsa och nya nikotinprodukter utan tobak.

Swedish Match producerar inte cigaretter men däremot cigarrer, andra tobaks- och nikotinprodukter, tändstickor, tändare, mm. Portionssnus dominerar försäljningen i Skandinavien, medan så kallat "moist snuff" säljs i USA.

Nytt på produktlistan är e-cigaretter och så kallade "vaping"-produkter.

Swedish Match vd, Leif Dahlgren, talade på årsstämman i onsdags länge om företagets nikotin-produkter utan tobak som enligt honom är helt rätt för framtidens marknader. Han lyfte även fram köpet av danska V2 som har en hög tillväxt och vars produkter lämpar sig väl för exportsatsningar på flera marknader.

Swedish Match vinnlägger sig om att främja folkhälsan. Christopher Ödmann från Aktiespararna frågade om på vilket sätt e-cigaretter förbättrar folkhälsan?

Leif Dahlgen svarade att forskning visar att e-cigaretter innehåller mindre farliga ämnen än vanliga cigaretter. Ångan syns visserligen mer än vanliga cigaretter men den innehåller inte samma farliga ämnen.

Svar på frågan från Aktiespararna om hur Swedish Match förvissar sig om att barn inte är slutkonsumenter när försäljningen sker på nätet, var att det krävs Bank ID för att handla på nätet.

I december 2016 lanserades ZYN, en prilla utan tobak men med nikotin. Det finns ju ingen åldersgräns när det gäller ZYN, konstaterade Christopher Ödmann varpå han frågade: Hur hanterar bolaget det? Leif Dahlgren svarade att även om det inte finns en åldergräns idag, så har Swedish Match valt att ha en gräns.

Swedish Match driver ett mål om att häva snusförbudet inom EU, fortsatte Ödmann. På vilket sätt främjar bolaget folkhälsan genom att driva detta ärende i domstol?

Vd svarade att snus är bättre än cigaretter ur hälsosynpunkt.

”Vi ger människor ett val att välja mindre farliga produkter, som snus. Européerna borde ha samma tobaks-konsumtionsprofil som skandinaver och svenskar, mer snus och mindre cigaretter”, sade Dahlgren.

På frågan om Swedish Match kan tänka sig att vidareutveckla årsstämman med direktsändning på nätet, möjlighet att ställa frågor direkt till stämman oavsett var på jorden man befinner sig, och till och med införa helt digitala stämmor med möjlighet att rösta digitalt, svarade ordföranden Conny Karlsson att Swedish Match inte planerar något sådant.

Conny Karlsson syn var att digitalisering av stämman var krångligt. Detta angav han som skäl till varför Swedish Match inte kommer ligga i framkant i utvecklingen mot en digitaliserad bolagsstämma.

Bolagsbevakare och författare: Christopher Ödmann

Dela med dig