Aktiespararna

Fallande politisk osäkerhet i Italien

Av Fisher Investments Norden
15 januari 20188 min lästid

ANNONS innehåll från Fisher investments norden: När 2016 gick mot sitt slut verkade skepsis mot euron vara på uppgång. Det blev ingen reform av den italienska grundlagen i december 2016 och en euroskeptisk kandidat gav ett styrkebesked när det blev dött lopp i valet i Österrike. Med ett intensivt valår på horisonten i eurozonen växte oron över att detta var en indikation på att eurokritiska partier skulle komma att erövra alltmer makt – och hota den gemensamma valutan på nytt. Men efter utgången i valen i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Österrike har osäkerheten minskat drastiskt – och gett aktiemarknaden en skjuts. Osäkerheten bör minska ytterligare på kort sikt. Det italienska val som är planerat till våren 2018 är omgivet av oro men om euroskepticismen besegras där, vilket verkar troligt, borde aktierna i eurozonen få ett ytterligare lyft.

Det kan kännas avlägset nu, men vid samma tidpunkt i fjol fanns utbredd rädsla för att euroskeptiska partier skulle ta makten i Nederländerna eller Frankrike. Alternativ för Tyskland troddes kunna hota Angela Merkel – och tvinga hennes politik i en negativ riktning för euron.

Italien har dock alltid varit speciellt. Eurozonens tredje största ekonomi har haft ett instabilt politiskt klimat i årtionden. Italien har haft 64 regeringar sedan andra världskriget – åtta av dem bara sedan år 2000. Den senaste tiden har inte varit något undantag och skuldkris och stagnerande tillväxt har bidragit till fortsatt instabilitet.

Lega Nord och Femstjärnerörelsen – två euroskeptiska partier – har båda vuxit i popularitet under de senaste årens motgångar och hävdar att de kommer att hålla folkomröstning om medlemskap i eurozonen om de tar makten. Det senare, ett nytt parti som bildats av den före detta komikern Beppe Grillo, har fått anmärkningsvärd uppmärksamhet på riksnivå och vann till och med 2016 års lokala val i Rom och Neapel. I fjol försökte dåvarande premiärministern Matteo Renzi underminera Femstjärnerörelsen genom att reformera den italienska valprocessen. Planen var att minska risken för en handlingsförlamad minoritetsregering och begränsa senatens möjlighet att upplösa en regering med hjälp av misstroendeförklaring. Renzi förlorade folkomröstningen och avgick till följd av resultatet.

Presidenten Sergio Mattarella, som är en ståndaktig förespråkare av euron, gjorde Paolo Gentiloni till efterträdare och ledare för en teknokratisk regering med uppdraget att förändra grundlagen. Sammanfattningsvis: För ett år sedan föll en europositiv regering varpå en maktlös president utsåg en icke folkvald regering för att leda ett historiskt instabilt land med en växande euroskeptisk rörelse och svag ekonomisk tillväxt –detta med ett kommande val, som måste ske före maj 2018. Inte undra på att många fruktat att en italiensk regering som är motståndare till euron kan vara på ingång.


Mattarellas drivkraft tycks ha varit att köpa sig tid. Han anade, och opinionsundersökningarna pekade på, att Femstjärnerörelsen skulle göra väldigt bra ifrån sig om valet hölls tidigt 2017. Grundlagen erbjöd honom mer tid – och han tog den. I efterhand framstår detta som ett mycket klokt drag.

Under det år som gått sedan Renzis folkomröstning har euroskepticismen varit på tillbakagång. Misslyckandena för Geert Wilders PVV och Marine Le Pens Front National i Nederländerna respektive Frankrike blev början på nedgången. Därefter vann Angela Merkel valet och behöll makten i Tyskland. Frihetspartiet i Österrike – vida känt för sin euroskepticism – tycks vara på väg att ingå i en koalitionsregering och har sedan länge slutat tala om folkomröstning gällande euromedlemskapet. Som av en händelse har Femstjärnerörelsen gjort detsamma.

I september sa Luigi Di Maio, en av Femstjärnerörelsens frontfigurer, att deras tidigare linje för att folkomrösta om euron i princip var en förhandlingstaktik. Till Reuters har han sagt (https://www.reuters.com/article/us-italy-fivestar-euro/italys-5-star-says-euro-referendum-is-last-resort-idUSKCN1BE0HY) följande: ”Åtstramningspolitiken har inte fungerat. Vi förtjänar ett erkännande för att ha skapat debatt kring den ekonomiska politiken ... det är därför vi har väckt frågan om en folkomröstning om euron. Som ett förhandlingsverktyg, en sista utväg och möjlighet att dra sig ur om man inte lyssnar på Medelhavsländerna”. Di Maio hävdar att partiet vill förändra reglerna kring budgetunderskott och skapa en ”skräpbank” för hela eurozonen som kan ta hand om äventyrade tillgångar åt långivare. Det är knappast en flykt från euron. Utan ett politiskt taktikdrag.

Men det är inte bara Femstjärnerörelsen som frångår sin extremism: Gentiloni fortsatte arbetet med reformerna. Lagen klubbades igenom den 26 oktober och är en urvattnad version av vad Renzi försökte åstadkomma i fjol. I grunden uppnås två saker: För det första tillåts partier bilda koalitioner innan omröstning. För det andra får den vinnande koalitionen en tredjedel av platserna i parlamentet medan återstoden tilldelas proportionerligt. Medan segrarna fortfarande kämpar för att uppnå majoritet i parlamentet innebär detta ett hinder för Femstjärnerörelsen – som tidigare varit emot att bilda koalition. Såvida inte Femstjärnerörelsen gör ett drastiskt byte av ståndpunkt tycks deras chanser att styra Italien ha försvunnit.

Italien utgör centrum för oron som omger euroskepticismen och valet har ännu inte ägt rum vilket gör det förståeligt att rädslan består. Men när valet nu stundar tycks Femstjärnerörelsens framgångar ha peakat och en rening kan vara nära. När euroskepticismen dalat i Nederländerna, Frankrike och Tyskland har aktiekurserna skjutit i höjden. (Bevis 1) Även om omfattningen kan variera bör aktier i eurozonen få en skjuts av mer tydlighet i Italien.

Bevis 1: Aktierna i eurozonen går bra när osäkerheten minskar

Källa: FactSet, 13 november 2017. 30/12/2016 – 10/11/2017.

RISKINFORMATION: Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.

Detta dokument är Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom görs inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare och framtida prognoser kanske inte var eller kommer att bli lika exakta som prognoserna i detta material. Fisher Investments Norden är det namn, som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds Huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.

Dela med dig