Aktiespararna

Faller – efter rapport

Av Nyhetsbyrån Direkt
21 februari 20181 min lästid

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett resultat efter skatt på 54 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (6). Resultatet per aktie uppgick till 0:79 kronor (0:10).

Nettoomsättningen uppgick till 1.464 miljoner kronor (1.410).

Rörelseresultatet ökade till 70 miljoner kronor (49).

Ebita ökade med 28 procent och uppgick till 86 miljoner kronor (67) motsvarande en marginal på 5,9 (4,8) procent

Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 18 procent till 92 miljoner kronor (112). Justerad ebita-marginal uppgick till 6,3 (7,9) procent

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -6 miljoner kronor (-45) bestående av en reaförlust på 23 miljoner kronor till följd av avyttringen av verksamheten inom personlig assistans samt en skadeståndsersättning från Vitales tidigare ägare om 17 miljoner kronor.

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2017.

Aktien backar

Ambeas aktie faller efter rapporten. Kursen är ned nära 6 procent vid 13-tiden.

Dela med dig