Aktiespararna

Fastpartner minskar förvaltningsresultatet

Av Finwire/Redaktionen
4 juli 20243 min lästid
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

"Andra kvartalet har karakteriserats av ”business as usual” där det mesta rulllat på enligt plan", säger vd Sven-Olof Johansson.

Hyresintäkterna uppgick till 574,3 miljoner kronor (553,0), en ökning med 3,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 422,8 miljoner kronor (413,0), en ökning med 2,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 187,7 miljoner kronor (201,0), en minskning med 6,6 procent mot föregående år.

Johansson uppger att förvaltningsresultatet minskat främst på grund av högre marknadsräntor samt avyttring av tre fastigheter. Effekten av detta har motverkats av ökade hyresintäkter till följd av nytecknade hyreskontrakt, indexerade hyreshöjningar och färdigställda hyresgästanpassningar.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 3,4 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (-1 503,4). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -12,6 miljoner kronor (16,4).

Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 96,0 (99) kronor. Vid årsskiftet var nivån 95,1 kronor.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till 820 miljoner kronor (730). Fastpartners mål är att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 miljoner kronor, vilket är en upprepning.

Vdn kommenterar ränteutvecklingen

"Vad kan vi förvänta oss för förändringar av räntan framöver? Rent generellt kan vi konstatera att i princip allt i vår omvärld talar för lägre räntor eller till och med mycket lägre räntor."

Johansson tar också upp en teori som obligationskungen Mohammed El-Erian framfört och konstaterat, nämligen "att ju längre en centralbank framhärdar i att behålla en hög ränta, trots signaler om en svag ekonomisk utveckling, desto större skada orsakar man i den omgivande ekonomin. Följden blir alltid att räntan behöver sänkas betydligt mer för att korrigera för den sena starten av räntesänkningarna".

"Slutsatsen för Fastpartners del är att vi förmodligen kommer att få en snabbare förbättring av vårt finansnetto, och därmed också för den för oss så viktiga räntetäckningsgraden, än vad vi tidigare räknat med", säger Johansson.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

FastpartnerMarknadsnyheter

Dela med dig