Aktiespararna

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Av Redaktionen
15 juni 20172 min lästid

Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556154-2381 Fingerprint Cards AB
Instrument SE0008374250 Class B, Right to recall on Class B
Innehavare The Goldman Sachs Group, Inc

Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-06-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 68 342
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 68 342
Andel
- aktier 0,0218 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 0,0186 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,0186 % 68 342
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 4,951 % 18 217 997
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 4,9696 % 18 286 339

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Goldman Sachs International
- antal rösträtter 3 772
- andel av rösträtter 0,001 %
- bolag Goldman Sachs & Co. LLC
- antal rösträtter 18 214 225
- andel av rösträtter 4,95 %
- bolag Goldman Sachs Asset Management, L.P.
- antal rösträtter 64 204
- andel av rösträtter 0,0174 %
- bolag Goldman Sachs Asset Management International
- antal rösträtter 4 138
- andel av rösträtter 0,0011 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 18 286 339
- andel av rösträtter 4,9696 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Joanna Foley
- telefon +442070519996
- mejlshareholderdisclosures@gs.com (mailto:shareholderdisclosures@gs.com)

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas.

[*]

Dela med dig