Aktiespararna

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Karo Pharma Aktiebolag

Av Redaktionen
1 november 20183 min lästid

Flaggningsmeddelande i Karo Pharma Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556309-3359 Karo Pharma Aktiebolag
Instrument SE0007464888 Shares
Innehavare EQT VIII

Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0

Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-10-29
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 19 296 372
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 19 296 372
Andel
- aktier 11,742 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 11,742 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 11,742 % 19 296 372
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 11,742 % 19 296 372

Totalt antal rösträtter

Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
- bolag Karo Intressenter AB (under name change from Fund VIII Swe Bidco AB)
- antal rösträtter 19 296 372
- andel av rösträtter 11,742 %

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 19 296 372
- andel av rösträtter 11,742 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Nina Nornholm
- telefon +46 8 506 55 356
- mejlpress@eqtpartners.com (mailto:press@eqtpartners.com)

Kommentar
It is noted that EQT VIII, through Karo Intressenter AB (under change
of name from Fund VIII Swe Bidco AB), has acquired an additional
1,584,502 shares in Karo Pharma Aktiebolag during the period 30
October - 31 October 2018. As a result, as per 31 October 2018, EQT
VIII, through Karo Intressenter AB, held in total 20,880,874 shares
in Karo Pharma Aktiebolag, representing 12.706 percent of the total
number of shares and votes in Karo Pharma Aktiebolag. The fund known
as EQT VIII, comprising of EQT VIII SCSp acting by its alternative
investment fund manager (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l.
EQT Fund Management S.à r.l. is a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), incorporated and existing under
Luxembourg law, having its registered office at 26A, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under
number B 167.972, acting as manager (gérant) of EQT VIII SCSp, a
Luxembourg special limited partnership (société en commandite
spéciale) with its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under
number B 217.293.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Dela med dig