Aktiespararna

Fingerprint Cards vill göra företrädesemission på 310 miljoner

Av Finwire/Redaktionen
29 april 20242 min lästid
Emissionen är säkerställd till 275 miljoner kronor genom tecknings- och garantiåtaganden.
Teknikbolaget Fingerprint Cards avser att genomföra en företrädesemission på cirka 310 miljoner kronor före emissionskostnader.

I samband med detta upptar bolaget också ett kortfristigt lån på 60 miljoner för att täcka rörelsekapitalbehovet under genomförandet av emissionen, samt presenterar viss preliminär information för det första kvartalet.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till återbetalning av brygglånet och inlösen av konvertibler, samt för allmänna bolagsändamål, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De slutliga villkoren, inklusive teckningsrätter, teckningskursen och antalet B-aktier som ska emitteras, kommer att fastställas av styrelsen senast den 23 maj.

Emissionen är säkerställd till 275 miljoner kronor genom tecknings- och garantiåtaganden.

Vad gäller konvertiblerna har bolaget ingått avtal med en entitet förvaltad av Heights Capital Management om att lösa in dessa i förtid till ett pris motsvarande 100 procent av det nuvarande utestående nominella beloppet, motsvarande cirka 105 miljoner kronor, tillsammans med upplupen men obetald ränta.

"Den förtida inlösen av våra utestående konvertibler ökar vår finansiella flexibilitet genom att eliminera skuldöverhänget, sänka våra räntekostnader och i slutändan minska utspädningen för befintliga aktieägare", kommenterar vd Adam Philpott.

När det kommer till Q1-siffrorna rapporteras en preliminär omsättning på cirka 146,4 miljoner kronor (117,0), med ett bruttoresultat på cirka 16,2 miljoner kronor (20,3).

Rörelseresultatet uppgick till -74,9 miljoner kronor (-75,7).

Likvida medel var cirka 45,6 miljoner kronor (210,9), vid utgången av mars.

Rörelsekostnader, opex, och kapitalutgifter, capex, uppgick till 91,0 miljoner kronor (96,0), respektive 5,4 miljoner kronor (17,4).

Den fullständiga rapporten redovisas den 7 maj.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig