Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-01

Fisher Investments Norden hjälper dig att förstå SPACs

wysiwyg_image

SPAC-bolag (Förvärvsbolag för särskilda ändamål) har blivit allt populärare under de senaste åren, men få investerare förstår helt och hållet vad de är och hur de fungerar. Ännu färre förstår om de är lämpliga för deras långsiktiga investeringsmål och behov. I det här inlägget undersöker vi vad SPACs är och om du bör inkludera dem i din portfölj.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vad är en SPAC?

Fisher Investments Norden anser att du bör förstå grunderna i SPAC innan du investerar i en. En SPAC, som ibland kallas "bolag med blankocheck", är ett börsnoterat företag som bildats särskilt för att förvärva privatägda företag. SPAC-grundare, som ofta är branschspecialister, skaffar medel från investerare för att stödja en förvärvsplan. SPACs har en viss tidsperiod för att göra ett köp - vanligtvis två år.

När en SPAC förvärvar ett privat företag publicerar den dess aktier på offentliga börser. Detta kallas en "SPAC-fusion". SPAC-investerare blir aktieägare i det sammanslagna företaget, vars aktier handlas fritt på den öppna marknaden. Om SPAC:n inte lyckas förvärva ett privat företag inom två år återlämnas de insamlade medlen till de ursprungliga investerarna.

SPACs har alltid funnits, men den senaste tidens uppmärksamhet i media har fått många att överväga att investera i dem för första gången. Privata företag har traditionellt sett valt en börsintroduktion (IPO) för att komma in på de offentliga marknaderna framför andra alternativ som SPACs eller direktlistning (DPO). SPACs liknar IPOs och DPOs, men det finns flera viktiga skillnader som man bör vara medveten om.

Vad skiljer en SPAC från en börsintroduktion eller en direktnotering (DPO)?

SPACs, IPO’s och DPOs är alla vanliga alternativ för ett privat företag att gå till börsen, men det finns flera viktiga skillnader mellan dem, bland annat följande:

SPAC

 • Kostnaderna för ett privat företag är lägre än för en börsintroduktion.
 • Processen är ganska snabb (3-6 månader)
 • Mindre prisvolatilitet när handeln inleds eftersom priset för notering är fastställt i förväg.
 • Sponsorer av SPAC kan hjälpa företaget att skaffa mer lån och/eller privat kapital.
 • Kräver mindre information

Börsintroduktioner

 • Innebär att en investeringsbank anlitas, vilket kan skapa entusiasm hos investerarna, men är också dyrare.
 • Det tar vanligtvis 12-18 månader.
 • Den inledande handeln kan vara volatil
 • Underwritingförfarandet och informationsstandarderna är rigorösa.

DPO

 • Lägre kostnader än börsintroduktioner
 • Snabb process (veckor eller månader)
 • Ofta den mest volatil inledande handeln eftersom det inte finns något förutbestämt pris som IPO och SPAC.
 • Det är vanligtvis inte nödvändigt att anskaffa kapital.
 • Kräver mindre information
 • Det kan vara svårt att genomföra om ett företag inte är välkänt.

SPAC kan vara ett effektivt sätt för ett företag att gå till börsen, men de har betydande nackdelar. Till skillnad från andra DPO är det ofta ett billigare och snabbare förfarande än traditionella börsintroduktioner, samtidigt som det ger ett företag möjlighet att få kapital. Målföretaget måste dock arbeta snabbt för att förbereda handlingar och bygga upp publika företagsverksamheter (t.ex. Investerarrelationer). I jämförelse med den granskning som krävs i en börsintroduktions process kan en kortare tidsplan innebära mindre grundlig finansiell due diligence. Detta kan vara problematiskt om ett företag behöver omräkna sin ekonomi, omvärdera vissa tillgångar eller betala böter för att inte ha uppfyllt kraven.

Den ökande användningen av SPAC har också ökat myndigheternas uppmärksamhet. SEC, den amerikanska marknadstillsynsmyndigheten, har nyligen föreslagit nya regler som syftar till att förbättra kraven på offentliggörande av SPAC och investerarskyddet. Dessa är endast förslag i detta skede, men om de genomförs kan de förändra vissa av de fördelar som SPAC har jämfört med andra lösningar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Är SPAC lämpliga för investerare?

Investerare bör enligt Fisher Investments Norden gå försiktigt fram. Fisher Investments Norden's grundare, styrelseordförande och vice investeringsansvarig Ken Fisher  säger ofta att IPO står för "det är förmodligen överprissatt" - samma logik gäller här.

SPAC riktar sig ofta till framväxande, olönsamma företag med osäkra tillväxtutsikter och begränsad erfarenhet. Vissa är framgångsrika, medan andra inte är det. Enligt Nasdaq förlorade över hälften av SPAC värde under 12-månadersperioden efter en fusion från 2019 till 2021, och ungefär en femtedel upplevde förluster på mer än 50 %. Samma uppgifter visar att nästan en femtedel hade en vinst på mer än 100 %, vilket visar på den extraordinära volatilitet som investerare kan förvänta sig.[i]

Enskilda investerare ser SPACs som ett sätt att förvärva aktier tidigare än börsintroduktioner, i tron att den tidiga fördelen ska ge utdelning. SPAC-investerare har å andra sidan ingen aning om med vilket företag SPAC kommer att gå samman med, om det överhuvudtaget kommer att ske. Ungefär 80 % av SPACs är inriktade på en viss bransch[ii], vilket kan ge en inblick i vilken typ av företag man söker, även om vissa är generalister. I vilket fall som helst löper SPAC-investerare en betydande risk att investera i ett företag som de inte vet någonting om.

Det är inte heller säkert att en SPAC kommer att göra ett förvärv. Den nuvarande ökningen av efterfrågan kan leda till en brist på attraktiva fynd. Ju fler SPACs det finns, desto större är konkurrensen. Konkurrensen sätter press på SPAC att avsluta affärer, vilket kan leda till att de betalar för mycket, särskilt med tanke på den begränsade tidsram de har att arbeta med. SPAC-sponsorer har ofta ett ekonomiskt incitament att avsluta en affär, vilket ökar risken för bristande due diligence.

Ett företag är ofta bara lika värdefullt som det kapital det har samlat in tills det köps av en SPAC. Detta är anledningen till att SPAC-aktier inte svänger mycket medan de letar efter målföretag. En SPAC värde kommer normalt sett att förändras väsentligt endast om den gör ett framgångsrikt köp eller skapar tillräckligt intresse för SPAC själv. För att öka investerarnas medvetenhet har vissa SPACs tagit hjälp av kändisar som Serena Williams, Richard Branson och Jay-Z. Om en SPAC misslyckas med att genomföra en affär får investerarna sina pengar tillbaka, men att ha tillgångarna låsta i två år utan avkastning är säkert en besvikelse för de flesta.

På ytan verkar SPAC vara en intressant investeringsinstrument med betydande uppgångspotential. Men precis som med andra investeringar innebär en stor vinst vanligtvis en stor risk.  Fisher Investments Norden anser att om du inte är en spekulativ investerare är det bättre att hålla dig till en väldiversifierad global portfölj som är anpassad till dina egna finansiella mål.

 

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala


[i] Källa: Nasdaq, per 1/6/2022. Rekordfart för SPACs under 2021. https://www.nasdaq.com/articles/a-record-pace-for-spacs-in-2021

[ii] Källa: KPMG. Januari 2021. SPACS kontra börsintroduktioner. https://advisory.kpmg.us/articles/2021/why-choosing-spac-over-ipo.html