Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-11

Fisher Investments Norden: När ska investerare förvänta sig en börsåterhämtning?

wysiwyg_image

Björnmarknader kan vara plågsamma, och många investerare tappar allt hopp när de ser portföljen backa 20 procent eller mer. Volatiliteten som hör till aktieinvesteringar är inte lätt att tas med, men Fisher Investments Norden rekommenderar att man håller ett långsiktigt perspektiv. Björnmarknader är en normal del av marknadscykeln och långsiktiga investeringar. Faktum är att den genomsnittliga årsberäknade avkastningen från aktier på lång sikt, runt 10 procent, är inklusive björnmarknader. När börsen faller – eller till och med rasar – är det viktigt att komma ihåg att den så småningom kommer återhämta sig, slå nya rekord och klättra vidare. Oavsett hur svår en björnmarknad än har varit, så har den efterföljande tjurmarknaden nästan alltid varit längre och starkare. (Figur 1.) Kom även ihåg att det är avgörande att hänga med på börsåterhämtningarna om man ska lyckas med långsiktiga investeringar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Figur 1: Tjur- och björnmarknader på S&P 500 sedan 1946, storlek och varaktighet

wysiwyg_image

Källa: FactSet per 2022‑11‑22; kursnivå för indexet S&P 500 från 1946‑05‑29 till 2022‑11‑21.

Hur kan man veta om björnmarknaden är på väg att ta slut? Och, ännu viktigare, bör man lägga om portföljen om man räknar med att en ny tjurmarknad är i faggorna? I den här artikeln diskuterar Fisher Investments Norden typiska känslor och fallgropar att se upp för nära björnmarknadsbottnar, och hur det ibland är bäst att gå mot strömmen för att ta chansen när andra kan hamna på efterkälken.

Är dålig stämning bland investerare ett gott tecken?

När björnmarknaderna är nära sin lägsta punkt tenderar stämningen bland investerarna att vara som dystrast. Fisher Investments grundare Ken Fisher kallar detta fenomen för ”tvivlets pessimism” – när investerare fokuserar på negativa nyheter som stöder deras pessimistiska marknadsprognoser och, som konsekvens, ignorerar positiva fundamenta. Tvivlets pessimism kan få vissa investerare att sälja sina aktier för att undvika ytterligare förluster. Men tvärtemot vad många tror börjar börsåterhämtningar ofta när konjunkturen känns som värst – och om man förblir investerad under denna period med dyster stämning kan det hjälpa en att tjäna på den stundande återhämtningen.

Fisher Investments Norden vet att när investerarnas förväntningar är låga – som de är idag – kan även små positiva överraskningar lägga upp för en återhämtning. Den ansedda investeraren John Templeton sade: ”Tjurmarknader föds ur pessimism, växer med skepticism, mognar med optimism och dör av eufori.” Dålig stämning bland investerare skapar grogrund för en ny tjurmarknad på samma sätt som överentusiasm kan signalera en kommande krasch. När du letar efter tecken på en potentiell marknadsåterhämtning kan en alltför dyster stämning tyda på att björnmarknaden går mot sitt slut.

Tänk även på att björnmarknader tenderar att vara kortare än de flesta förväntar sig. Till exempel är mediantiden det tar för börsen att nå botten när den väl passerat -20-procentsgränsen en månad, och mediantiden för topp-till-återhämtning är 26 månader. Men när stämningen surnar till under en börsnedgång har många investerare svårt att föreställa sig en kommande återhämtning – och det kan få dem att fatta ogenomtänkta beslut som kan skada deras långsiktiga investeringsresultat, enligt Fisher Investment Nordens uppfattning.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det kan vara lönlöst att försöka pricka in exakt när det vänder

Det är omöjligt att identifiera den exakta starten på en ny tjurmarknad innan man har tillräckligt med perspektiv. Runt börsbottnarna tenderar bland de värsta börsdagarna inträffa – men även några av de bästa. (Figur 2.) Så för långsiktiga investerare är det därför ofta klokt att hålla sig investerade genom börsnedgångar och hålla fast vid den långsiktiga strategin för att inte missa nästa uppgång. Som sagt kan stora börsnedgångar få investerare att reagera på kontraproduktiva sätt, till exempel att sälja av aktier. Fisher Investments Norden vill varna för att även om det kan ge tillfällig lindring rent känslomässigt lär slutresultatet bara bli realiserade förluster. Om man säljer vid fel tidpunkt kan det även hindra en från att hänga med på börsåterhämtningen om man inte köper igen vid exakt rätt tidpunkt – en oerhört svår konst.

Figur 2: De bästa dagarna kommer under de sämsta tiderna

wysiwyg_image

Källa: FactSet, per 2022‑11‑25. De 50 dagarna med högst procentuell förändring från föregående dag, totalavkastningsindexet S&P 500, 2009‑03‑09 till 2022‑11‑23.

Sedan slutet av 1991 har indexet MSCI World vuxit ca 504 procent, vilket motsvarar ca 6,2 procent om året. Detta är inklusive alla björnmarknader och korrektioner under den perioden. En investerare som missade de tio bästa handelsdagarna har en kumulativ avkastning på endast ca 236 procent – det är en enorm skillnad! Missade man de 50 bästa handelsdagarna under denna 30-årsperiod sjönk den kumulativa avkastningen hela vägen till 0 procent. Eftersom dessa starka dagar historiskt sett tenderar att ligga nära de tidiga stadierna av en ny tjurmarknad vill man inte riskera att missa dem.

Återhämtningen kommer – missa inte den

Fisher Investments Norden vet att det inte alltid är lätt att vara en framgångsrik långsiktig investerare – om det var lätt skulle de flesta lyckas med det! Men om man förstår känslorna och marknadsmönstren under en typisk björnmarknadscykel kan det hjälpa en att positionera investeringarna för den kommande återhämtningen. Ta 2022 som exempel. Utbredd oro över kriget i Ukraina, långsammare ekonomisk tillväxt, inflationen, nedstängningar i Kina på grund av pandemin (för att bara nämna några) får investerare att tvivla på att en återhämtning ens är möjlig. Pessimistiska investerare kan ignorera stryktåliga bolagsintäkter, lossade flaskhalsar i leveranskedjorna och robust bankutlåning eftersom de fortsätter att se centralbankernas räntehöjningar och den höga inflationen som negativa drivkrafter. Fisher Investments Norden varnar för att falla offer för tvivlets pessimism. Oavsett om den redan är igång eller fortfarande är på gång blir det så småningom en ny tjurmarknad – och marknaden tenderar att belöna tålmodiga investerare.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


Källa: Global Financial Data, FactSet.

Källa: FactSet, per 2022‑02‑15. Totalavkastningsindexet S&P 500, dagligen, 1988‑01‑01 till 2021‑12‑31.