Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-14

Fisher Investments Norden slår hål på två myter om räntepapper

wysiwyg_image

Om du börjar närma dig pensionen, eller redan har gått i pension, kanske du antar att du bör investera i räntepapper för att skapa inkomst under pensionen eller för att bevara det kapital du redan har. Men innan du lägger dina ägg i den här korgen bör du fundera på om räntepapper är förenliga med dina långsiktiga finansiella mål. Det är helt normalt att vilja skydda det kapital man har sparat ihop, men om man lägger för stor del av investeringarna i värdepapper med låg tillväxt kan man utsätta sig för andra finansiella risker. Beroende på din ekonomiska situation och dina långsiktiga finansiella mål kan det finnas bättre investeringsalternativ som tar dig närmare dina mål och samtidigt genererar ett stadigt kassaflöde. I den här artikeln slår vi hål på två vanliga missuppfattningar om räntepapper och avslöjar hur räntepapper kan vara ett bra verktyg för vissa typer av investerare.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Myt nr 1: Investera i räntepapper eftersom det är tryggt

Det är en allmänt vedertagen ”sanning” att man bör investera mer och mer i räntepapper ju äldre man blir. Tanken är att ju äldre man är, desto mer behöver man skydda sitt sparade kapital – snarare än att försöka skapa mer tillväxt. Men i dagsläget kan en som går i pension vid 60 mycket väl leva i 30 år till, beroende på allmän hälsa och familjehistorik. Om du behöver långsiktig tillväxt i portföljen för att nå dina finansiella mål tar du en risk genom att undvika mer volatila tillgångar med högre avkastning.

Det är därför det är viktigt att förstå avvägningen mellan risk och avkastning – och investera därefter. Högre avkastning innebär vanligtvis högre volatilitet, och tvärtom. Men beroende på vilken tidsperiod man tittar på är räntepapper inte alltid säkrare än aktier. Vad som klassificeras som ”säkert” (alltså mindre volatilt) beror på tidshorisonten för din investering – med andra ord hur länge portföljen måste räcka.

I figur 1 och 2 visas den genomsnittliga årliga avkastningen och standardavvikelsen (ett vanligt mått på volatilitet) för portföljer med olika kombinationer av aktier och räntepapper. Över kortare, rullande 5-årsperioder har aktier högre genomsnittlig avkastning och högre volatilitet än räntepapper (figur 1). Inte helt oväntat. Men sett över rullande 30-årsperioder har aktier inte bara högre avkastning än räntepapper, utan dessutom lägre volatilitet (figur 2). Det innebär alltså att aktier kan vara det bättre alternativet för investerare med längre tidshorisonter.

Figur 1: Rullande 5-årsperioder

wysiwyg_image

Figur 2: Rullande 30-årsperioder

wysiwyg_image

Källa: Global Financial Data, per 2020‑12‑31. Månatlig avkastning från GFD:s World-index, från 1926 till 2020. GFD:s avkastningsindex World bygger på GFD:s beräkningar av totalavkastningar före 1970. Dessa uppskattningar har gjorts av GFD för att beräkna värdet för World-indexet innan 1970, och utgör inte officiella värden. GFD använder särskilda viktningar för att beräkna totalavkastningen för World-indexet till och med 1969, och officiella uppgifter från och med 1970. Avkastningen är beräknad i brittiska pund. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.
* Standardavvikelsen är ett mått på hur stor fluktuationen är i historiska avkastningar. Riskmåttet har tillämpats på de 5-åriga och 30-åriga annualiserade avkastningarna i figurerna ovan.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Myt nr 2: Investera i räntepapper för att skapa inkomst under pensionen

Många tror att räntepapper är ett enkelt sätt att generera inkomst under pensionen eftersom man ofta får regelbundna ränteutbetalningar från dem (detta kallas ibland för kupongbetalningar) under räntepapperets löptid. När löptiden är över betalas det ursprungliga investerade beloppet tillbaka. Visst, kupongbetalningar är oftast regelbundna, men de återspeglar vanligtvis ränteläget som rådde när räntepapperet utfärdades. När räntorna är låga är kupongerna vanligtvis också relativt låga, vilket gör räntepapper mindre effektiva som verktyg för att generera pensionsinkomst.

Om du endast investerar i värdepapper som genererar inkomst, som aktier med utdelningar eller räntepapper, kan det begränsa dina möjligheter att diversifiera portföljen och anpassa den till dina individuella behov och långsiktiga finansiella mål. Det är därför det kan vara bättre att fokusera på total avkastning – kursavkastning plus utdelningar och räntor – och fastslå vilken tillgångsfördelning som ger dig bäst chans att nå dina långsiktiga finansiella mål. Därefter kan du avgöra hur mycket pengar du kan räkna med från inkomstgenererande investeringar, och huruvida det kan vara smart att skapa kassaflöde genom att strategiskt sälja tillgångar – en process Fisher Investments Norden kallar för ”hemslöjdad utdelning”.

När kan räntepapper vara rätt för din portfölj?

Även om räntepapper inte nödvändigtvis är säkrare än aktier över längre tidsperioder, och inte heller det bästa alternativet för att generera pensionsinkomst, kan de vara väldigt praktiska ibland. Som vi ser det är ett av de främsta användningsområdena för räntepapper i en diversifierad portfölj att minska den kortsiktiga volatiliteten.

Om du har svårt för fluktuationerna som ofta förekommer på börsen kan du överväga att lägga en viss del av portföljen på räntepapper för att potentiellt minska volatiliteten på kort sikt så du känner dig mindre stressad. Men tänk på att en sådan strategi har ett pris. Genom att minska exponeringen mot aktier och öka exponeringen mot räntepapper offrar du eventuellt en del långsiktig portföljtillväxt, och det kan innebära att du måste förändra livsstilen och skära ned på utgifterna i framtiden.

Fisher Investments Norden förstår att den här avvägningen och det här beslutet kan vara knepigt. Om du stressar upp dig över den dagliga volatiliteten på börsen kan du fundera på att till viss del investera i räntepapper, men se först till att du är införstådd med de potentiella framtida konsekvenserna av detta. Du kan även överväga att samarbeta med en investeringsexpert som kan hjälpa dig att bibehålla fokus på din långsiktiga strategi när det händer mycket på marknaden.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.