Aktiespararna
Annons

Fisher Investments Nordens omdöme om artificiell intelligens

Av Fisher Investments Norden
2 april 20249 min lästid
Chattbottar. Bildigenkänning och bildgenerering. Automatisering av arbetsuppgifter. Det här är bara några av de sätt som människor och företag använder artificiell intelligens (AI) på i dag. Listan över användningsområdena för maskininlärning är lång och växer. Publikationer som Fisher Investments Norden granskar hävdar att AI är nästa massiva och omistliga investeringsvåg inom tekniksektorn. Fisher Investments Norden anser att det visserligen finns möjligheter med AI, men att dessa högtravande förutsägelser förbiser vissa potentiella utmaningar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.


AI är en uppsättning tekniker som gör det möjligt för datorer att utföra olika avancerade funktioner. Kommentatorer som vi bevakar talar om det som den allra senaste tekniken, men den är faktiskt inte ny. Maskininlärning går tillbaka till 1950, då den engelske datavetaren Alan Turing uppfann ”The Imitation Game”, ett test för att mäta en maskins förmåga att uppvisa intelligent beteende.[i] Andra tidiga exempel är Arthur Samuels damspelsprogram och John McCarthys programmeringsspråk LISP, det första AI-orienterade programmeringsspråket.[ii] Dessa var föregångare till de AI-produkter vi ser idag, men den underliggande tekniken har förbättrats avsevärt sedan dess.


Men även den nuvarande AI-vågen – som är kopplad till entusiasmen över ChatGPT, enligt Fisher Investments Nordens omdöme – är inte helt ny. AI-uppstartsbolag har funnits i Silicon Valley i USA i åratal och har dragit in miljarder från riskkapitalister. Till exempel fick AI-uppstartsbolag över 1 miljard dollar i finansiering ... under 2013![iii] Den siffran har ökat stadigt sedan dess och nådde en topp på 78,5 miljarder dollar 2021.[iv] Många hoppas att AI ska leda till framsteg inom t.ex. sjukvård och utbildning – och det finns lovande framsteg på den fronten, bland annat ett AI-drivet hjärnchipp som hjälper stumma användare att kommunicera med vänner och familj.[v]


Omvänt har vi också sett pessimism kring AI, där vissa fruktar att automatisering kan ersätta miljontals mänskliga jobb och leda till stor arbetslöshet. Enligt vår uppfattning är det här bara samma gamla farhågor som ältats varje gång det kommit någon ny innovation ända sedan den industriella revolutionen började. Nya studier visar dock att kostnaden för AI i de flesta fall fortfarande är högre än för traditionellt arbete, så det är nog ingen massutslagning av arbetskraft på gång.[vi] Andra källor som Fisher Investments Norden bevakar varnar för att AI kan leda till en apokalyps och mänsklighetens undergång. Det verkar en smula överdrivet enligt oss.


Men snacket bland investerare handlar enligt Fisher Investments Nordens omdöme ofta om visioner om en massiv ny teknikboom som påminner om det tidiga 1990-talets internetdrivna blomstring, med enorma avkastningar för de som hakade på tidigt.


Vi hör många investerare undra hur de bäst ska få exponering. Det finns flera sätt: En är att gå direkt till källan och investera i renodlade AI-bolag, inklusive nystartade bolag eller etablerade bolag vars verksamhet är helt inriktad på AI.


Men enligt vår uppfattning är sådana här bolag problematiska för investerare. Bland annat är många onoterade, så det är svårt för de flesta att investera i dem. Onoterade investeringar innebär vanligtvis även att investerare måste binda upp sig mycket långa perioder. Det här är något som vi anser kan vara en stor nackdel om investerare behöver kontanter för att täcka utgifter. Eller om de vill investera i något annat! Dessutom talas det så mycket om AI att vi håller det för högst troligt att hajpen trissar upp priserna på renodlade AI-bolag. Så att investera i dem kan därför innebära att man jagar uppblåsta priser vid börsintroduktioner, som generellt sett inte är någon bra strategi enligt vår uppfattning. Och, framför allt: det finns många aktörer. Fisher Investments Nordens omdöme om marknadshistoriken visar att det är snudd på omöjligt att identifiera långsiktiga vinnare inom detta område.


Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.


Finns det något annat sätt att stoppa in lite AI i portföljen? Investerare kan välja stora bolag med direkt eller indirekt AI-exponering. Till exempel har många stora teknikbolag och teknikliknande bolag direkt exponering genom sina AI-produkterbjudanden. I de flesta fall introduceras dessa produkter via mindre, nyare affärssegment som har mindre betydelse för de totala intäkterna. För de som söker indirekt exponering kan investerare välja bolag som levererar komponenter till AI-utvecklare, till exempel tillverkare av halvledarutrustning, som skapar verktyg för både AI- och icke-AI-tillverkare av chipp.


Alternativt kan investerare äga aktier i bolag i andra sektorer som använder AI-verktyg för att förbättra eller skapa sina produkter och tjänster – på samma sätt som bolag i många sektorer började använda Internet för att öka försäljningen och effektiviteten under IT-boomen. I dag kan bolag använda AI för att automatisera uppgifter, minska kostnaderna och spara tid. Men även här anser vi att det är omöjligt att se vilka de långsiktiga vinnarna blir just nu.


Vi anser att investerare tjänar på att fundera på vilka bolag som kommer dra mest nytta av AI för att öka vinsten de närmaste 3–30 månaderna. Enligt Fisher Investments Nordens omdöme är detta sannolikt stora bolag där AI-relaterade faktorer bara är ett av många affärssegment eller kostnader. Kanske förbättrar de befintliga produkter och tjänster med AI. De är inte renodlade aktörer och förlitar sig inte enbart på AI för tillväxt.


Den här vägen är förmodligen inte lika spännande som att försöka kamma hem storvinsten med renodlade AI-bolag. Men stora bolag har andra affärssegment som kan dämpa effekterna om deras satsningar på AI inte slår lika väl ut som investerarna hade hoppats.


Även om den potentiella avkastningen med en sådan här diversifierad strategi kanske inte uppfyller vissa investerares höga förhoppningar, anser Fisher Investments Norden att denna risk-och-hajp-balanserade strategi ger exponering på ett förnuftigare sätt.


Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:


Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


[i] ”The Turing Test”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003‑04‑09.


[ii] ”Mastering Minds: A Journey Into the Legacy of the Samuel Checkers-Playing Program (1959)”, dr. Nivash Jeevanandam, IndiaAI, 2024‑02‑01. ”Artificial Intelligence Community Mourns John McCarthy”, redaktionen, BBC, 2011‑10‑25.


[iii] ”VCs Nearly Doubled Their Investment in This Tech Last Year”, redaktionen, CB Insights, 2019‑02‑20.


[iv] ”AI Companies Raised $50B In 2023: VC Investors Bet on Further Growth”, Giuseppe Ciccomascolo, CCN, 2023‑12‑21.


[v] ”Brain Chip Helps Voiceless Patient Communicate at 62 Words Per Minute”, Daniel Gilbert, The Washington Post, 2023‑08‑23. Läst via MSN.


[vi] ”Humans Still Cheaper Than AI in Vast Majority of Jobs, MIT Finds”, Saritha Rai, Bloomberg, 2024‑01‑22. Läst via Financial Advisor Magazine.

Dela med dig