Aktiespararna
Annons

Fisher Investments Nordens omdöme om hur investerare kan drabbas av kortsynt förlustaversion

Av Fisher Investments Norden
1 juli 20249 min lästid
Enligt vår erfarenhet är det ingen som gillar att förlora – men exakt hur stark är viljan att undvika den känslan? Psykologerna Daniel Kahneman och Amos Tversky undersökte denna fråga 1979, och deras ekonomiprisbelönade forskning visade att människor känner smärtan av att förlora mycket starkare än tillfredsställelsen av att vinna.

De kallade detta fenomen för kortsynt förlustaversion eller prospektteori, och vi ser ofta referenser till det inom beteendeekonomisk och psykologisk forskning i dag.[i] Och av goda skäl: Det är avgörande för investerare att förstå detta koncept, enligt Fisher Investments Nordensomdöme, eftersom det bidrar till att förklara varför folk fattar känslomässiga portföljbeslut – en förutsättning för att kunna undvika sådana beslut.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.


Kahneman och Tverskys banbrytande studie ”Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk” analyserade mänskligt beteende under spel (eller prospekt) som involverade satsningar, hasardspel och lotterier. I ett fall bad forskarna israeliska deltagare att välja mellan:


  • A) 100 % chans att förlora 3 000 dollar, eller
  • B) 80 % chans att förlora 4 000dollar och 20 % chans att inte förlora någonting.

Och sedan välja mellan:

  1. A) 100 % chans att få 3 000 dollar, eller
  2. B) 80 % chans att få 4 000 dollar och 20 % chans att inte få någonting.

När Kahneman och Tversky genomförde studien låg den genomsnittliga årslönen i Israel på motsvarande 3 000 dollar, så för deltagarna motsvarade den potentiella vinsten eller förlusten ett helt års arbete – eller mer.


I det första scenariot valde 92 procent av de tillfrågade alternativ B – en liten chans att inte förlora något trots en mycket högre sannolikhet att förlora en större summa i stället för alternativ A:s garanterade förlust. I scenario två föredrog de flesta deltagare den garanterade vinsten på 3 000 dollar framför den relativt lilla risken att inte vinna någonting – trots att en vinst på 4 000 dollar var det mest sannolika utfallet. Enligt Fisher Investments Nordens omdöme kan man dra ett par viktiga slutsatser: För det första prioriterade folk en vinst på 3 000 dollar annorlunda än en förlust på 3 000 dollar, trots att insatserna var lika stora och summorna i fråga kunde ha en väsentlig inverkan på ens ekonomiska situation. För det andra avskydde deltagarna förluster så mycket att de var villiga att riskera att förlora mer pengar för den lilla chansen att undvika förlust helt och hållet.


Vi anser att dessa forskningsresultat har stor betydelse för investerare. Enligt Fisher Investments Nordens omdöme om investerares beteende väljer vissa att lämna börsen vid negativ volatilitet – precis som deltagarna i studien är det önskan att undvika smärtan från ytterligare förluster som är främst i fokus. Även om det kan ge en känsla av lättnad eller tröst på kort sikt att sälja aktier efter en börsnedgång, innebär det även att man realiserar förluster och riskerar att missa återhämtningen. Våra analyser har visat att om man missar dessa positiva perioder gång på gång kan det byggas på med tiden och sänka den långsiktiga avkastningen för portföljen.


Ett aktuellt exempel är från 2023, då de globala börserna föll med 8,5 procent från mitten av september fram till slutet av oktober.[iv] Enligt Fisher Investments Nordens omdöme om finansnyheterna vid den tiden var investerare oroliga för stigande statsobligationsräntor och geopolitiska konflikter i Mellanöstern.[v] Denna oro kan ha fått vissa investerare att lämna börsen för att söka en kortsiktig respit från risken för att börsen skulle fortsätta falla.

Men detta beslut kan ha stått dem dyrt, enligt Fisher Investments Nordens omdöme, eftersom börsen återhämtade sig snabbt och steg med 5,3 procent från bottennoteringen i oktober fram till slutet av 2023, och med 21,7 procent fram till den 31 mars 2024.[vi] Den missade avkastningen – som kallas alternativkostnaden – kan tillsammans med eventuella skatter och transaktionsavgifter hindra dem som behöver börsliknande tillväxt från att nå sina långsiktiga investeringsmål.


Enligt vår uppfattning kan en förståelse för kortsynt förlustaversion bidra till att minska risken för att begå känslostyrda misstag. I stället för att reagera på tidigare börsavkastningar rekommenderar vi att man har ett framåtblickande och långsiktigt perspektiv. Vi anser att investerare tjänar på att alltid ha sina specifika mål i åtanke – och den avkastning som kan krävas för att nå dem.


Detta kan kräva mental ansträngning och självmedvetenhet, men Fisher Investments Nordens omdöme om investerarbeteende visar att det kan hjälpa att ställa några grundläggande frågor innan man fattar portföljbeslut. Först ska man reflektera över sig själv: Varför gör jag det här? Är det här ett känslostyrt beslut, eller passar det in i min långsiktiga investeringsplan? Titta sedan framåt: Tänk om jag har fel? Vilka är de potentiella konsekvenserna om framtiden ser annorlunda ut? Om man tar sig tid att ställa dessa frågor kan det hjälpa en att filtrera bort impulsen att reagera känslomässigt.


För att förtydliga: vi förespråkar inte att investerare helt enkelt ska köpa aktier och sedan låta bli att röra portföljen för evigt. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet finns det tillfällen då det är vettigt att sälja (t.ex. om skälet till att äga en viss aktie har förändrats). Kortsiktig volatilitet är dock inte en av dessa anledningar, enligt vår uppfattning. Observera också att trots många negativa perioder och sträckor är den långsiktiga genomsnittliga årliga avkastningen från de globala börserna 10,1 procent.[vii] Kostnaden för att få den avkastningen är, enligt oss, att hålla disciplinen genom börsens svackor och rekyler. Fisher Investments Nordens omdöme om marknadshistoriken visar att deltagande i dessa svackor och rekyler inte hindrar investerare från att skörda börsens långsiktiga avkastning – något som är viktigt för att nå ens finansiella mål.


Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

  1. Facebook
  2. Twitter
  3. LinkedIn

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.


Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


[i] ”Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, Daniel Kahneman och Amos Tversky, Econometrica, 47(2): 263–291. Mars 1979.


[iv] Källa: FactSet, per 2024‑05‑07. Påstående baserat på indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelningar, i kronor, 2023‑09‑14 till 2024‑03‑31.


[v] Källa: FactSet, per 2024‑05‑07. Påstående baserat på räntan på 10-åriga amerikanska och brittiska statsobligationer, 2023‑08‑31 till 2023‑10‑18.


[vi] Se not iv.


[vii] Källa: FactSet, per 2024‑05‑07. Påstående baserat på årsberäknad avkastning med nettoutdelning från indexet MSCI World, i kronor, 1970‑12‑31 till 2023‑12‑31. (Den årsberäknade avkastningen är den årliga tillväxttakt med ränta på ränta som skulle ge den kumulativa avkastningen för hela tidsperioden.)

Dela med dig