Aktiespararna

Fiske inför rapportströmmen

Av Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark
14 oktober 20187 min lästid

Allmän reflektion

Rapportsäsongen står vid dörren.

I vanlig ordning brukar kursrörelserna vara stora när börsbolagen bekänner färg och presenterar sina rapportsiffror. Likt förra kvartalet, väntas den intäkts- och resultatmässiga medvinden fortsätta även i Q3 för många svenska börsbolag.

En del intressanta vinstvarningar har dock kommit senaste veckorna från exempelvis det svenska byggbolaget Serneke. Även den tyska industriklenoden BMW och amerikanska jätten GE har vinstvarnat.

Överlag är dock bilden fortfarande positiv med en god global konjunktur.

Modeordet detta kvartal

Varje rapportperiod har ofrånkomligen sin charm och det återstår att se vad bolagen väljer att lyfta fram i rapporterna denna gång. Mycket fokus kommer sannolikt läggas på orderläget inför årets sista kvartal och på utsikterna inför 2019.

En annan aktuell faktor är hur de stigande råvarupriserna påverkar bolagen. Oljepriset har till exempel stigit kraftigt i år. Klarar industribolagen att vältra över de ökade kostnaderna på kund eller får marginalerna ta stryk istället?

I portföljbolaget Essity har vi delvis redan fått svaret på den frågan. Bolaget kommunicerade nyligen att stigande råvaru- och energikostnader kommer att påverka resultatet negativt och att ett omfattande åtgärdsprogram sjösatts.

Sannolikt kommer fler bolag att lyfta fram denna kostnadsproblematik.

Med det sagt, väljer går vi över till förändringarna i portföljen

NRC Group

 • Vi tar en position i norska NRC Group till kurs 69,8 norska kronor
 • NRC Group är specialiserat på järnvägsunderhåll och kringliggande tjänster
 • Verksamheten bedrivs uteslutande i Sverige och Norge, två marknader som kännetecknas av starka strukturella drivkrafter och eftersatt underhåll
 • Efterfrågan varierar inte nämnvärt med konjunkturen, utan stora upprustningar behövs göras kommande år och de statliga anslagen ökar, inte minst efter det växande missnöjet med tågförseningar i Sverige
 • Sedan starten år 2011 har den främsta tillväxtcylindern varit förvärv, men bolaget har en växande förmåga att generera organisk tillväxt och vinna större upphandlingar
 • Orderboken är dessutom mycket lovande och Q3 (som presenteras 6 november) är bolagets säsongsmässigt bästa kvartal (se nedan)
 • Även med förhållandevis försiktiga marginalantaganden är aktien hyggligt lågt värderad. P/e-talet ligger på runt 13-14 gånger för nästa år med en godkänd direktavkastning på runt 3 procent
 • Allt som allt gillar vi mixen av gynnsamma marknadstrender, en stark balansräkning som ger förvärvspotential till en högst överkomlig värdering
 • Placeringshorisonten sätts till 2 månader, riktkurs 80 kronor och positionen motsvarar 5 procent av portföljvärdet

​​​Pilarna pekar uppåt. Starka strukturella drivkrafter på NRCs marknader. Källa: NRC Group

Spännande kvartalsrapport väntar. Bilden visar den historiska utvecklingen för NRC och säsongseffekter som finns i rörelsen. Källa: NRC Group

Sandvik

 • Vi tar en liten position på 3 procent till kursen 155 kronor
 • I takt med ett osäkrare makroklimat har verkstadssektorn tappat sin tidigare glans på marknaden
 • Vi har sett en ganska tydlig sektorrotation där stabila ocykliska bolag har handlats upp medan verkstad har handlats ned
 • Marknaden är i vanlig ordning framåtblickande och snabb att försöka diskontera framtiden och det i sig medför att det ständigt sker överreaktioner på såväl upp- som nedsidan
 • Flertalet bolag har därför vuxit in i sina tidigare stora värderingskostymer (tack vare vinsttillväxt) och på sina håll börjar det se intressant ut
 • Vi anser att Sandvik idag bör ses som "finverkstad", inte "fulverkstad", och att aktien kortsiktigt - och vi betonar kortsiktigt - ser intressant ut i dagsläget och bör få utgöra en krydda i portföljen
 • Bolaget levererar kvartal efter kvartal
 • Vinsttrenden är alltjämt stark och bolaget har visat på att de är ett betydligt starkare bolag med större "earnings power" idag än historiskt
 • Orderingången är stark och vi ser inga tecken på någon vikande efterfrågan
 • Sannolikheten för en stark Q3 anser vi vara god
 • Balansräkningen är stark och tillåter förvärv
 • I takt med att aktiekursen i princip stått still har värderingen kommit ner och aktien handlas nu till p/e 12 och ev/ebit 10 på nästa års prognoser
 • Vi anser också att värderingsrabatten gentemot peers är för hög i dagsläget och bör kunna krympa något
 • Investeringshorisonten är 1-3 månader

Essity

 • Hela positionen avyttras i Essity på kurs 225 kronor
 • Den operativa utvecklingen har inte alls blivit som tänkt
 • Bolaget har flaggat för en sämre Q3 och i det korta perspektivet har vi svårt att finna några större kurstriggers, annat än den långsiktiga tillväxtstoryn
 • Aktien riskerar därför att fortsätta pressas kortsiktigt och vi kliver av
 • Avkastningen på placeringen kan summeras till 2,8 procent

Danske Bank

 • Danske Bank fortsätter att pressas av penningtvättshärvan
 • Bolaget bekräftade idag samtal med amerikanska myndigheter och kommunicerade att man ställer in aktieåterköpsprogrammet
 • Marknaden tolkade informationen negativt och handlade ned aktien, som pressades ytterligare av ett allmänt surt marknadsklimat på Köpenhamnsbörsen
 • Situationen är olustig och det kortsiktiga caset har inte alls infriat våra förväntningar
 • Vi säljer därför aktien till kursen 159 DKK
 • Avkastningen på placeringen kan summeras till -8 procent

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Dela med dig