Aktiespararna

Fler nya jobb än väntat i USA

Av Elin Hanspers
7 juni 20241 min lästid
Den amerikanska sysselsättningen ökade mer än väntat i maj.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 272.000 personer i maj. Analytikerkonsensus låg enligt Bloomberg på 180 000.

Sysselsättningen i den privata sektorn steg med 229.000 personer i maj, väntat var 170.000.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin ökade med 8.000 personer, mot väntade 5.000 personer.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

Arbetslösheten uppgick samtidigt till 4,0%, upp från 3,9% månaden före. Analytikerkonsensus låg på 3,9%, enligt Bloomberg.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 62,5% jämfört med 62,7% månaden innan. Analytikerkonsensus låg på 62,7%.

Vidare steg timlönerna mer än väntat med 4,1%, väntat 3,9%.

Stockholmsbörsen tappade något i styrka efter publiceringen av amerikanska sysselsättningssiffror för maj. Den amerikanska tioårsräntan steg rejält och dollarn stärktes.

Marknadsnyheter

Dela med dig