Aktiespararna
Annons

För en transparent och hållbar livsmedelskedja

4 juni 20243 min lästid
Livsmedelskedjan från produktion till konsumtion består idag av många led och i slutändan kontrollerar ett fåtal stora aktörer vad konsumenterna exponeras emot. Det gör det svårare för nya aktörer att konkurrera samtidigt som transparensen till konsumenten blir lidande och möjligheten att göra hållbara val minskar. TracTechnology, ett onoterat teknikbolag, erbjuder en plattform som gör hela livsmedelskedjan transparent och sökbar. Vår vision är att skapa öppna och hållbara värdekedjor!

TracTechnology bygger den ledande sökplattformen för lokal mat och dryck där producenter kan länkas samman med varandra och med konsumenter. Producenter erbjuds en ökad synlighet och konsumenter får kraft att göra hållbara val genom mer kunskap om matens ursprung, utan att göra påslag på priset.

Plattformen kräver ingen IT-integration och är den enda lösningen som erbjuder både leverantörssökning och full transparens. Den är byggd för att möta behoven hos primärproducenter, restauranger och matbutiker på den svenska och internationella marknaden.

Transparens är nyckeln

Marknadspotentialen är stor där öppenhet och ursprung har blivit en allt viktigare fråga. En fråga som drivs av en vilja att göra mer klimatsmarta val, där lokal produktion och korta transporter har en central roll.

Politiskt drivs efterfrågan bland annat från svenska regeringen som ställer krav på ursprungsmärkning av kött på restauranger. Vid sidan om det är flera initiativ på gång inom EU, till exempel det så kallade ”Frukostdirektivet” som ställer krav på redovisning av ursprung för vissa råvaror.

- Transparens är bra för alla - för konsument, producent, handlare och restaurang. Inte alla efterfrågar fullständig transparens idag, men i en snar framtid kommer det att vara en självklarhet – VD Niclas Lindgren.

Starka ambassadörer och strategiska samarbeten

TrachTechnology är en prenumerationstjänst med en freemium-modell. Plattformen laddas med relevanta företag och för en låg månadsavgift kan leverantörer ansluta sig och bli sökbara och skapa kopplingar till sina leverantörer. Premiumtjänster erbjuds i olika paket och det finns ingen bindningstid.

TracTechnology har rekryterat ett starkt team av konsulter och ambassadörer med breda nätverk inom livsmedelsbranschen. Genom strategiska samarbeten, digital och tryckt annonsering, PR och sociala medier, samt deltagande i branschmöten, väcker bolaget uppmärksamhet och driver försäljning.

Plattformen har hög skalbarhet och användaren betalar en låg månadsavgift. Tjänsten är kostnadsfri för ambassadörskunder som successivt konverteras till betalande kunder från september 2024.

Målet är att konvertera >30% av marknaden i Sverige och Norden till betalande kunder. Tack vare en resurseffektiv organisation och att stora utvecklingskostnader redan tagits kan break-even nås redan vid 7 609 användare som enligt bolaget förväntas nås under slutet av 2026.

Erbjudande till investerare:
Avstämningsdag 30/5
Teckningstid 3-17/6 2024
Pris 30 öre/aktie
Volym max 26 502 841
Villkor 1:8


Läs mer och ta del av investeringserbjudandet!

Dela med dig