Aktiespararna

Förbättrad lönsamhet lyfter speltillverkaren - köp

Av Finwire/Redaktionen
21 juli 20234 min lästid
Gamingbolaget Stillfront redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Den justerade rörelsevinsten, mätt i ebitda, steg mer än förväntat. Nettoresultatet vände till minus. Robert Andersson menar att den kraftigt förbättrade lönsamhet lyfter speltillverkaren och upprepar sin rekommendation köp.

Omsättningen steg 0,1 procent till 1 812 miljoner kronor (1 811). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 847. Den organiska försäljningstillväxten var -5 procent (1,0).

Ebitda-resultatet blev 695 miljoner kronor (632), med en ebitda-marginal på 38,4 procent (34,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 708 miljoner kronor (639), väntat 676, med en justerad ebitda-marginal på 39,1 procent (35,3).

Rörelseresultatet blev 275 miljoner kronor (258). Rörelsemarginalen var 15,2 procent (14,2).

Resultatet före skatt var 3 miljoner kronor (176).

Resultatet efter skatt blev -54 miljoner kronor (117).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (0,23).

Aktiespararnas analytiker Robert Andersson kommenterar rapporten

Stockholmsbörsens speltillverkare har haft det tufft sedan pandemin ebbade ut. När restriktionerna hindrade många från andra aktiviteter fanns spel där som en lockande underhållningsform varför speltillverkarna utvecklades mycket väl under perioden. När restriktionerna försvann blev de höga jämförelsetalen tuffa för bolagen som tidigare upplevt hög tillväxt. Det ledde till stora fall i aktiekurserna. I Stillfronts fall föll aktien som mest 88 % från toppen. Den trenden har dock brutits och aktien är upp 18 % sedan årsskiftet. Frågan är vad som blir avgörande framöver.

Organiska tillväxten spökar

Sedan pandemi-återhämtningen har den organiska tillväxten varit nyckelfaktorn som satt krokben för aktierna. Från att tidigare ha uppvisat mycket höga tillväxttal – vilket fick investerarna att tycka att multiplar kring 35 var rättvist – har sektorn det senaste året uppvisat negativ organisk tillväxt vilket fått investerarna att tycka att multiplar kring 8 är mer rimligt.

Att döma av Q2-rapporten har Stillfront inte lyckats bryta den negativa trenden. Den organiska tillväxten för andra kvartalet uppgick till - 5%. Samtidigt guidar den optimistiska företagsledningen för organisk tillväxt under det andra halvåret, vilket får investerarna på bättre humör. Vi tror att sektorn på lång sikt har mycket goda förutsättningar till en strukturell tillväxt över tid, men att denna i det korta perspektivet helt överskuggas av de svåra jämförelsetalen från pandemin. Vi tror därför att bolagets organiska tillväxt kan öka successivt de kommande åren.

Lönsamheten överraskar

Vad som var mycket positivt i rapporten var att lönsamheten ökade. Bolaget meddelade tidigare i år i samband med sin kapitalmarknadsdag att fokus ska riktas mer mot marginalerna och ökad lönsamheten. Under andra kvartalet har bolaget också lyckats sänka kostnaderna och därigenom höja resultatet trots en fallande omsättning. Bolagets huvudsakliga lönsamhetsmått EBITDAC uppgick till 28% i kvartalet och 26% under det första halvåret, vilket är inom bolagets målintervall om 26–29%

Köprådet bibehålls

Vi köpstämplade Stillfront i februari i år. Vi anser att bolaget verkar ha gjort en klok analys av, och anpassning till, det nya marknadsklimatet. Långsiktigt bör sektorn bjuda på goda tillväxtförutsättningar och kortsiktigt är mycket låga multiplar en pådrivare för högre kurs. Med fortsatt riktkurs på 26 kronor behåller vi vår köprekommendation och ser fram emot att följa bolagets resa mot positiv organisk tillväxt i kombination med en högre lönsamhetsnivå under det kommande halvåret.

Stillfront GroupAktieanalyser

Dela med dig