Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-17

Förbered dig på vårens och sommarens ekonomisiffror så här

wysiwyg_image

Så här års i fjol såg vi den värsta biten av det branta raset på grund av covid‑19-nedstängningarna. Detta satte sina spår i ekonomisiffrorna i hela Europa. Siffrorna för detaljhandelsförsäljningen, industriproduktionen, exporten och BNP dök rekordsnabbt i hela regionen.[i] Många av siffrorna är nästan tillbaka på tidigare nivåer, men fjolårets händelser sätter fortfarande sina spår i beräkningarna. Många länder redovisar ekonomiresultat i form av jämförelser med samma period året innan, men på grund av fjolårets ras kommer siffrorna i år att bli rejält förvrängda. Investerare som begriper sig på den här matematiken har enligt vår mening bättre förutsättningar för att bedöma huvuddragen i ekonomin och fatta välgrundade beslut.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

De flesta länder redovisar månatliga ekonomisiffror för tillväxten i tre format: månad till månad, kvartal till kvartal, och år till år. Siffror för månad till månad visar förändringen i procent jämfört med månaden innan, och justeras ofta för säsongsfaktorer som väder och helgdagar. Siffror för kvartal till kvartal visar på samma vis förändringen från ett kalenderkvartal till ett annat i procent. De här siffrorna är oftast de som först visar när trender vänder, men de kan variera kraftigt och på så sätt skicka falska signaler. Ett exempel är från den ekonomiska tillväxten i euroområdet som pågick från slutet av första kvartalet 2013 till fjärde kvartalet 2019. Under den perioden backade månad-till-månad-siffrorna för detaljhandelsförsäljningen 33 gånger, trots att BNP fortsatte att växa överlag.[ii] Därför väljer många analytiker att titta på siffrorna för år till år (förändringen i procent jämfört med samma månad förra året, till exempel från mars 2020 till mars 2021) för att jämna ut kortsiktiga variationer. Om man tittar på siffrorna för år till år för samma exempel backade siffrorna för detaljhandelsförsäljningen i euroområdet bara sex gånger under den perioden.[iii]

Men hur praktiska år-till-år-siffror än må vara är de enligt vår mening inte mer korrekta än månad-till-månad per automatik. Med andra ord: om en siffra backade sett månad till månad och man säger att det inte spelar någon roll, eftersom den ökade sett år till år, är det inte nödvändigtvis rätt tolkning enligt oss. Anledningen? År-till-år-siffror använder betydligt äldre uppgifter, och det kan leda till snedvridning på grund av något som kallas för baseffekten. Begreppet har fått sitt namn från nämnaren i beräkningen av år-till-år-siffrorna, alltså beräkningens bas. Om resultaten för ett år sedan påverkades starkt av tillfälliga faktorer kan det leda till stor variation i nämnaren när man beräknar utvecklingen från år till år, vilket i sin tur skapar stora svängningar i tillväxtsiffrorna – även om tillväxten inte varierar särskilt mycket från månad till månad.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi menar att detta är något som lär hända framöver. I figur 1 visas detaljhandelsförsäljningen i euroområdet med Eurostats indexnivå (indexerad till 100 per 2015). Som man kan se dök indexet i mars i fjol och nådde botten månaden efter, innan det vände uppåt igen. Den andra vågen av nedstängningar i höstas och vintras ledde till att detaljhandelsförsäljningen backade igen, men inte lika dramatiskt som första vändan. I skrivande stund är de senast tillgängliga siffrorna för januari i år, då indexet backade med 5,9 procent år till år.[iv]

Figur 1: Detaljhandelsförsäljning, euroområdet (nivå)

 

wysiwyg_image

Källa: FactSet, per 2021‑03‑09. Detaljhandelsförsäljningsindex för euroområdet, säsongsjusterat, januari 2020 till januari 2021.

I figur 2 visas ett hypotetiskt exempel på hur fjolårets resultat kan leda till stora svängningar i vårens och sommarens år-till-år-siffror. Den rosa linjen visar hur det skulle se ut om detaljhandelsförsäljningen ligger kvar på samma nivå som i januari under resten av året – knappast troligt, enligt oss, men en bra utgångspunkt för det här tankeexperimentet. Även om detaljhandelsförsäljningen skulle ligga helt still resten av året skulle vi alltså ändå se kraftiga ökningar år till år under våren, följt av stora ras senare under sommaren – enbart på grund av att försäljningen störtdök för ett år sedan under nedstängningarna, för att sedan stiga igen när butikerna öppnade och konsumenterna kunde börja shoppa igen.

Figur 2: Ett hypotetiskt exempel på snedvridning på grund av baseffekten

wysiwyg_image

Källa: FactSet och Fisher Investments analysavdelning, per 2021‑03‑09. Procentuell förändring år till år i detaljhandelsförsäljningsindexet för euroområdet, säsongsjusterat, januari 2020 till januari 2021. De hypotetiska beräkningarna från februari 2021 till december 2021 antar att detaljhandelsförsäljningen ligger kvar på samma nivå som i januari 2021 under resten av året. Därefter beräknas förändringen i procent jämfört med samma månad 2020.

Det vi vill att investerare ska ta med sig är att man bör ta år-till-år-siffrorna med en nypa salt de kommande månaderna. Vi föreslår att man försöker att inte reagera allt för starkt på stora plus- eller minussiffror. I stället bör man jämföra år-till-år-siffrorna med månad-till-månad-siffrorna, vara uppmärksam på snedvridning på grund av baseffekten, och hålla i minnet att det är helt normalt att månatliga siffror varierar en del. Det är helt normalt, och inget som bör förändra ens övergripande syn på ekonomin och börsen enligt oss.
 


[i] Källa: FactSet, per 2021‑03‑09.

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.