Aktiespararna

Föredömlig revisionsberättelse i Tobii

Av Bolagsbevakningen
11 maj 20184 min lästid

Aktiespararna berömde på Tobiis årsstämma den revisionsberättelse som den auktoriserade revisorn Johan Engstam från PwC hade skrivit om Tobii.

Aktiespararna lyfte genom sitt ombud Åsa Wesshagen en fråga till Johan Engstam rörande Tobiis mycket höga utvecklingskostnader som delvis aktiveras i balansräkningen.

"Aktiespararna är nyfikna och skulle gärna vilja se nedskrivningsbehovskalkylen för aktiverade produktutvecklingskostnader. Kan revisorn delge oss en bit av kalkylen, nämligen hur stor andel av utvecklingskostnaderna som kommer att aktiveras under närmaste treårsperiod? I fjol var den 37 procent. Är andelen stigande eller fallande inför år 2021 då Tobii Tech förutspås gå med vinst?” sade Åsa Wesshagen.

Revisorn Johan Engstam svarade att han nog skulle avslöja för mycket om han svarade på den frågan.

Det är ett viktigt område, inflikade Tobii:s vd och koncernchef, Henrik Eskilsson. Det är därför jag tar upp det, replikerade Åsa Wesshagen.

Henrik Eskilsson påpekade att avskrivningarna på aktiverade kostnader storleksmässigt nästintill motsvarade den aktiverade andelen av utvecklingskostnaderna.

Åsa Wesshagen lyfte vidare den risk som tas upp i revisionsberättelsen gällande fel vid manuella faktureringsrutiner. Aktiespararnas fråga om Tobii kan strukturera faktureringen på så sätt att fel beroende på den mänskliga faktorn minimeras ställdes till bolagets vd som undvek att svara. Istället bollade vd vidare frågan till revisorn som inte kunde annat än att bekräfta att faktureringen hade granskats med de slutsatser som fanns i revisionsberättelsen.

Aktieägarnas frågor på Tobii:s stämma var många, trots att vd höll en både fyllig och ambitiös presentation av bolaget.

En ägare på stämman frågade: "Vad händer med smartphones"?

"Eyetrackning-sensorer kommer att integreras brett i I-phones, tror jag" sade Henrik Eskilsson och tillade: "Men vi är inte riktigt där ännu. Det kommer att vara ett viktigt område inom kommande år. Vi jobbar med det inom Tobii".

Vd konstaterade att Tobii gjort en enklare form av implementation av eyetracking med Huawei. Han trodde att det skulle komma mer komplicerade lösningar, men att den marknaden för det låg ett par år framåt i tiden.

Henrik Eskilsson uttalade sig under frågestunden om den intensiva utvecklingsfas som Tobii genomgår:

"Vår målsättning är att Tobii Tech ska nå lönsamhet under 2021. Vi vill lyckas att nå stora framgångar. Just nu befinner vi oss i en intensiv investeringsfas, innan vi har fått in några intäkter i VR. Vi ska integrera in i kundernas produkter. De flesta projekt vi jobbar med lanseras 2019. Den exekvering vi har, de investeringar vi gör, är i linje med plan. Vi har nått en avsevärd större kapacitet. Vi fortsätter att investera i teknik. Vi måste vara noggranna och prioritera hårt."

Då det var dags för styrelseval konstaterade Åsa Wesshagen att två av kandidaterna gjorde sig skyldiga till mångsyssleri, med fem eller fler uppdrag i svenska börsstyrelser.

"Detta är en viktig fråga och för att markera det lägger jag ner Aktiespararnas röst gällande Åsa Hedin och Charlotta Falvin", sade Åsa Wesshagen.

Nils Bernhard omvaldes till styrelsen trots att han glömdes bort när övriga styrelsekandidater presenterades. "Jag trodde det var kört" skämtade Nils Bernhard, varpå stämman skrattade gott.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Dela med dig