Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-08

Förhoppningsbolag – Farlig jakt på avkastning

wysiwyg_image

Det bör du tänka på när du investerar i förhoppningsbolag på börsen. Ta del av 10 kloka råd som hjälper dig att minska risken för att göra stora förluster.

Under en rätt lång period har vi i media kunnat ta del av framgångssagor på börsen där den ena har tjänat mer pengar än den andra. Det finns fler ”experter” än någonsin och aktier anses inte vara varken speciellt svårt eller riskfyllt.

Vi ser också ett förändrat förhållningssätt till risk, sannolikt på grund av sociala medier, nya sparare och stark börs, där jakten på snabb avkastning har lett till ett skyhögt risktagande. Det är oundvikligen ett tecken i tiden att det är fler småsparare som exempelvis äger AegirBio än vad det är som äger Sandvik.

Med bakgrund av detta finns det ett stort behov av att lyfta riskerna som de facto innebär att investera i förhoppningsbolag överlag. Det kommer alltid finnas solskenshistorier och skräckhistorier även om vi mycket hellre pratar om de förstnämnda.

Läs även: Kvalitet uppskattas i stökig tid (Premium)

Undertecknad vill också vara tydlig med att nedan text fokuserar på begreppet risk och inte huruvida man ska köpa eller sälja nämnda bolag.

Definitionen av förhoppningsbolag

wysiwyg_image

Generellt kan sägas att bolag som har låg och slagig intjäning, eller ofta inte någon intjäning alls, samtidigt som kostnaderna är höga och den finansiella ställningen svag, bör klassas som ett förhoppningsbolag. Bolag som uteslutande har en spännande berättelse och vision. Bolag som tenderar att peka på den enorma potential som föreligger.

Och visst är det lätt att många gånger bli uppspelt när man försöker sätta sig in i vad somliga bolag gör, hur stor den potentiella marknaden skulle kunna bli, hur mycket pengar bolagen skulle kunna tjäna och i slutändan hur mycket jag som aktieägare skulle kunna tjäna.

Risk?

I dessa sammanhang är risk ett ord som gärna negligeras eller glöms bort. Det är inte heller ett ord som bolagen själva gillar att använda. Och varför skulle dem, de vill ju attrahera riskvilligt kapital för att kunna fortsätta sin resa.

Det är precis som det brukar vara med förhoppningsbolag. Det är varken något nytt eller konstigt. Däremot måste vi som investerare bli påminda om detta från tid till annan för att undvika stora förlustaffärer.

Ett nytt börsklimat

wysiwyg_image

En kombination av flera år av nollräntor, stigande börser och enorm riskvilja har gynnat många förhoppningsbolags aktiekurser. Kanske främst de som även kunnat rida på en stark strukturell trend, exempelvis alla bolag inom hållbar teknik.

Men i takt med att vi nu ser högre inflation och räntor på ingående så föranleder det ett annat beteende på börsen.

Bolag måste bevisa sig på ett helt annat sätt än tidigare på en marknad som helt plötsligt har gått och blivit ganska kräsen.

Med kräsen menas viljan att betala för risk. Viljan att betala för bolag med potentiella kassaflöden långt fram kontra bolag med starka kassaflöden här och nu.

Det innebär alltså att det i ännu större utsträckning än tidigare kan vara bra att investera i bolag med stark historik, stabila kassaflöden, stabil lönsamhet och en överkomlig värdering och inte bara leta riskabla investeringar på de mindre aktielistorna.

Tecken i tiden

En väldigt hög värdering (hög tro om framtiden) tillsammans med en hög ”burn rate” är två huvudsakliga förklaringar till varför många populära förhoppningsbolag har halverats eller mer från toppen. Bolag som dessutom har väldigt många småsparare som är inne i aktierna (mätt utifrån ägare på Avanza).

Den gemensamma nämnaren är också en fortsatt optimism bland såväl ägare som ledning kring framtiden, vilket såklart kan materialiseras längre fram, det får tiden utvisa.

Självklart finns det också kursvinnare senast åren men det är ofrånkomligen så att majoriteten av dessa bolag har utvecklats oerhört svagt senaste tiden.

Förlorarlistan kan göras lång bara inom hållbar teknik:

Powercell (-60 %, 31 500 ägare)

Azelio (-60 %, 34 000 ägare)

Minesto (-40 %, 22 500 ägare)

Climeon (-83 %, 12 000 ägare)

Soltech (-50 %, 54 000 ägare)

SaltX (-90 %, 12 000 ägare)

Inzile (-75 %, 5 000 ägare)

Eolus Vind (-35 %, 27 000 ägare)

Välskötta storbolag inte alls lika populära

För att sätta antalet ägare i perspektiv så kan vi exempelvis jämföra med gamla klassiska storbolag såsom Atlas Copco (23 000 ägare), Handelsbanken (15 000 ägare), Holmen (18 000 ägare), Securitas (16 000 ägare) och SKF (17 000 ägare).

Exempel på hur räkenskaper ofta kan se ut i förhoppningsbolag

Verkligheten i siffror ser allt som oftast ut enligt nedan i dessa typer av bolag. Låg omsättning och väldigt höga kostnader.

wysiwyg_image
Förstora bild

Emissioner

När det ser ut på det viset så tenderar det till att bolag kontinuerligt kommer att behöva ta in mer pengar via emissioner. Befintliga aktieägare tvingas skjuta till nytt kapital eller bli utspädda.

Nya investerare lockas av bolagets narrativ och väljer att investera. Och så kan det se ut i flera år. Det kan bli väldigt kostsamt att vara med hela vägen, det ska man vara medveten om.

Det här är givetvis ”the name of the game” när det kommer till mindre bolag på börsen, för hur ska de annars kunna lyckas om de inte har möjligheten att satsa framåt?

Börsen fyller den funktionen, den agerar finansieringskälla för bolag för att de ska kunna fortsätta växa. Det bör vi också påminna oss själva om.

Kan bli kostsamt att vara långsiktig

Självklart måste man ibland ta lite risk för att skapa sig en hög avkastning och ibland kräver det tålamod.

Men det gäller samtidigt att inte missförstå det klassiska rådet att vara långsiktig. I det här fallet kan det lätt bli så mentala fällor, såsom att det är jobbigt att sälja med förlust, samt en övertro på bolagets affärsidé kan leda till att man som investerare sitter kvar alldeles för länge i aktien och ”skyddar” sin investering med ord som långsiktighet och att sitta still i båten.

Ibland även med en alldeles för stor position mot vad risken i investeringen motsvarar.

Det är ett fullt mänskligt beteende som undertecknad själv trillat dit i flertalet gånger men det gäller att försöka öka medvetenheten och undvika ett irrationellt beteende bara för att det handlar om sina egna pengar.

Skilj på bolag och aktiekurs

wysiwyg_image

Det här är viktigt. När investeringar görs på börsen så måste hänsyn tas till bolagets värdering. Visst, på sikt drivs bolagen av deras förmåga att generera vinster men på kortare sikt så kommer börsens prissättning av aktien alltid att spela roll.

Med andra ord, även om din analys av ett bolag är helt rätt, prognoserna infrias och bolaget andas optimism så kan bolagets aktie trots detta falla kraftigt för att värderingen var för hög innan

10 tips för att undvika de stora förlusterna

  1. Var ödmjuk inför att du faktiskt kan ha fel i dina antaganden och undvik en övertro på att du har hittat nästa tiodubblare. Då minskar risken för ett för stort risktagande.
  2. Var mentalt förberedd på att bolaget själva kan ha fel i vad de lovar. Låt inte framtidsvisionärer trolla bort dig med stora ord, glöm inte att titta på bolagets räkenskaper.
  3. Riskspridning och sizing blir väldigt viktigt här. Låt inte ett specifikt innehav vara för stort, framför allt inte ett förhoppningsbolag. En portföljstorlek på max 5 procent bör ses som en rimlig tumregel i sådana typer av bolag.
  4. Som tidigare nämnts, skilj på aktie och bolag.
  5. Notera när ett bolag annonserar emission. Varför gör de det?
  6. Lär dig förutspå när ett bolag kan tänkas behöva ta in mer kapital genom att hålla koll på bolagens kassa (hittar du i balansräkningen) och kassaflöden. Hur mycket pengar bränner bolaget varje kvartal?
  7.  Om en aktie faller kraftigt, basera inte argument såsom ”överreaktion” eller ”aktien borde studsa snart” enbart på kursgrafen. Vad som sker i bolaget eller dess värdering måste beaktas.
  8. Om en aktie går åt fel håll, var försiktig med att bara intala dig själv att vara långsiktig och ha is i magen.
  9. Orka ompröva din analys och se till att storleken på innehavet är på en för dig bekväm nivå.
  10. Fråga hela tiden dig själv om du vill äga aktien med start idag.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.