Aktiespararna

Förvaltarens lista: Är världens bästa bolag

Av Cristofer Andersson
24 november 20227 min lästid
Från finanskrisen och fram till innevarande år har tillväxtbolag varit det mer eller mindre alla suktat efter, medan fokus på utdelningar har lyst med sin frånvaro. En fondförvaltare som söker såväl tillväxt som utdelningstillväxt är Jonas Skilje, som förvaltar fonden PriorNilsson Smart Global. Fonden har presterat bättre än OMX SIG 30 såväl detta år som sedan 2017, då fonden lanserades. Vad ligger bakom denna imponerande historik?

”Fonden investerar globalt i stora och medelstora bolag som har en lång utdelningshistorik, såsom PepsiCo, Coca-Cola, McDonald’s, Nike, Novartis, Novo Nordisk, Dover, Microsoft, med flera. Några av världens bästa bolag helt enkelt. Strategin bygger på att bolag med en historik av att höja sina utdelningar år efter år har ett fokus på att generera aktieägarvärde genom att prioritera ökande fria kassaflöden, starka balansräkningar och försiktiga tillväxtsatsningar”, svarar Skilje och fortsätter med varför utdelningar är en sorts kvalitetsstämpel.

”Utdelningarna i sig är också en ’garanterad’ avkastning som kan återinvesteras år efter år för en bra ränta-på-ränta-effekt. Således har strategin både värdeskapande och defensiva egenskaper. För att kunna överleva och dessutom höja utdelningen varje år under en lång tid kräver utsökta affärsmodeller och därför tror jag att vi bland den här typen av aktier hittar några av världens bästa bolag.”

Fokus på amerikanska bolag

När fondens innehav studeras framkommer att de svenska dito lyser med sin frånvaro. Istället är ett stort fokus på amerikanska bolag.

”Fonden är en globalfond och försöker i någon mån spegla den globala aktieexponeringen och där har USA en dominerande roll”, framhåller förvaltaren för att sedan diskutera dollarexponeringen och dess just nu rådande styrka relativt den svenska kronan.

”Det pratas mycket om den starka dollarn, som ju i skrivande stund har stärkts 15 % mot kronan. Man ska dock ej heller glömma att även andra valutor, exempelvis schweizerfrancen och kanadensiska dollarn, har stärkts mycket mot kronan under året. Det är möjligt att det reverseras i ett annorlunda makroklimat framöver, men det kommer sannolikt att sammanfalla med att börsen går starkare. Så jag placerar inte utifrån vart jag tror växelkurserna är på väg, utan konstaterar mest att kronan är svagare mot nästan alla andra valutor.”

Dollarn – ett tveeggat svärd

Meningsutbytet om hur de svenska exportbolagen har haft en valutamedvind är reverserad i USA, då de amerikanska bolagen har intäkter från bland annat Sverige och andra länder vars valutor tappat.

”Man ska komma ihåg att de amerikanska bolagen som exporterar produkter har negativa effekter av den starka dollarn. Så även om dollarkursen gynnar en svensk investerare har de amerikanska bolagen haft valutamotvind. Följaktligen tror jag att om och när dollarn försvagas igen kommer bolagens omsättningar att normaliseras också, vilket stöttar aktiekurserna. Jag tror över tid att det kommer jämna ut sig och att man som svensk investerare bör ha en exponering mot dollarn eftersom det ger bra skydd i oroliga tider och jämnar ut avkastningen”, reflekterar Skilje med eftertryck.

Amerikanska inflationen har toppat

När valuta diskuteras är det svårt att inte prata makro. Data från USA visar tendenser till att inflationen kan ha toppat. Skilje vill inte framställa sig som något sorts orakel, utan sällar sig till dem som mer konstaterar än gissar.

”Jag tänker inte ge någon prognos här, utan kan konstatera att inflationen i USA toppade i början av sommaren på 9,1 %. Tiotusenkronorsfrågan är hur snabbt inflationen kommer att falla ned till de 2 % som amerikanska centralbanken vill se. Just nu går det snabbare än väntat när oktobersiffrorna kom in lägre än väntatanalytikernas prognoser”, reflekterar fondförvaltaren och fortsätter.

”Vi ser flera trender som pekar i rätt riktning. Priset på stål, transporter, kaffebönor, bomull, majs, sojabönor, socker, halvledare med mera har fallit tillbaka rejält under hösten. I min enkla värld borde det fortsätta synas hos konsumenterna.”

Penningpolitik och finanspolitik har alltid en sorts påverkan, men Skilje framhäver att fokus alltid ska vara på bolagen och deras fundamentala utveckling.

”Inflationen har såklart stor påverkan på penningpolitiken, men rent fundamental för bolagen i fonden är jag inte särskilt orolig. En fördel för gigantiska, världsledande bolag såsom Microsoft, Nestlé och Procter & Gamble är att du inte har några problem med att få igenom prishöjningar. Dessa bolag har en enorm förhandlingsstyrka, både mot sina kunder men också mot sina underleverantörer. De kan ofta skydda sina marginaler bättre än andra bolag även i en höginflationsmiljö.”

Novo Nordisk

Två av fondens största innehav är danska Novo Nordisk och amerikanska Abbvie, båda verksamma inom läkemedelsindustrin.

”Bägge bolagen utvecklar och säljer läkemedel och har därmed defensiva kvaliteter, samtidigt som bolagen har uppvisat en stabil vinsttillväxt och gigantiska fria kassaflöden över tid”, säger den erfarna fondförvaltaren för att därefter lyfta fram Novo Nordisk.

”Diabetes är ju ett globalt växande folkhälsoproblem, särskilt diabetes typ-2 som är livsstilsbetingat och kopplat till övervikt och stillasittande liv. Dessvärre är detta ingenting som ser ut att minska i takt med att välfärdssjukdomar ständigt slår nya dystra rekord. Novo Nordisk har varit väldigt duktiga på att hela tiden utveckla nya behandlingar mot diabetes, bland annat deras senaste blockbuster Ozempic/Wegovy mot typ-2-diabetes som även blivit oerhört populärt och säljs “off label” som bantningskur. Ämnet ”Ozempic” har exempelvis över 300 miljoner visningar på TikTok. Försäljningen ökar snabbt och hjälper till att balansera den minskande försäljningen av det insulin som får möter mer och mer konkurrens och prispress.”

Inget svenskt bolag bland topp 25-innehaven – sålt Castellum

Bland fondens 25 största innanhav finns inget svenskt, vilket såklart väcker flera frågor. Skilje manar till lugn och ger en tydlig förklaring.

”För det första utgör Sverige endast mindre än en procent av globalindex så det är inte så märkligt att fonden inte har så många svenska innehav, även om det också är beklagligt. Sedan är det inte många bolag som har en sådan lång utdelningshistorik. Castellum har vi ägt, men sålde dem nyligen i samband med att nya storägaren Akelius antydde att utdelningen skulle sänkas eller pausas. Nu har vi fått det bekräftat att så kommer ske”, berättar Skilje och säger att samma syntes i Hufvudstaden 2021.

”För tillfället ser jag inte inga svenska utdelningshöjare att köpa till fonden och det tar ju lång tid och är oerhört svårt för ett bolag att klara av en bedrift som att höja utdelningen i över 15 år i rad”

Dela med dig