Aktiespararna

Frågorna och svaren på Tesla-gåtan

Av Christoffer Ahnemark
8 augusti 20183 min lästid

KOMMENTAR. Att köpa ut ett bolag som Tesla som ideligen uppvisat röda siffror och bränt ansenliga mängder kapital hör därför till ovanligheterna. Men traditionella tumregler och måttstockar fungerar inte på Tesla. Här är tre frågor och svar om Musk-utspelet.

• Varför har bilden av Tesla-aktien varit så splittrad?

Tesla-aktien är en av de mest blankade aktierna på den amerikanska börsen. Skeptikerna har bland annat pekat på återkommande missar i produktionsprognoser, stora finansiella underskott och märkliga affärsbeslut som förvärvet av Solarcity, som skäl till att blanka aktien. Dessutom har en del ifrågasatt Elon Musks visioner och rentav mentala hälsotillstånd.

Samtidigt har anhängarna varit minst lika övertygade om Teslas långsiktiga potential. För dessa individer är Elon Musk en visionär och ett geni som tänker i okonventionella banor som vi vanliga dödliga inte riktigt förstår oss på. Teslas höga skuldsättning och stora rörelseförluster har därför inte spelat någon roll eftersom storyn att ersätta den traditionella förbränningsmotorn med en elbilsrevolution har varit så spännande.

• Finns det någon möjlighet att Tesla blir utköpt?

Allt är möjligt, men frågan är hur sannolikt det är. Traditionellt har stora, lånefinansierade utköp främst riktats mot bolag med starka kassaflöden och en befintlig vinstkapacitet. Att köpa ut ett bolag som Tesla som ideligen uppvisat röda siffror och bränt ansenliga mängder kapital hör därför till ovanligheterna. Å andra sidan fungerar inte traditionella tumregler och måttstockar på Tesla. Vem vet, kanske har finansieringen lösts med hjälp av saudiska eller kinesiska intressen där den finansiella kalkylen är sekundär och där andra faktorer motiverar.

Vad är för- och nackdelarna för Tesla med att lämna börsen?

Kapitalmarknaden ställer höga krav på ett bolag och det är klart att alla turer kring Tesla-aktien påverkat koncernen både i en positiv och i en negativ riktning. Att vara ett publikt bolag skapar både uppmärksamhet, en kvalitetsstämpel och underlättar kompensation till exempelvis anställda eftersom en likvid andrahandsmarknad existerar.

Samtidigt kan fluktuationerna i aktiekursen förflytta fokus bort från kärnverksamheten och hämma det långsiktiga företagsbygget. I den fas Tesla befinner sig i går det absolut att se fördelar i en onoterad miljö, men då uppkommer frågetecken kring framtida kapitalanskaffning och hur kreditgivarna skulle reagera på beskedet. Dock kan en hybridvariant förekomma, där dagens ägare får välja om de vill fortsätta äga sina andelar i en onoterad miljö eller inte

Dela med dig