Aktiespararna
Annons

Framåtlutad aktör inom influencer marketing

7 mars 20242 min lästid
Syncro Group framstår som en ledande koncern inom den nya digitala ekonomin, med en inriktning på att skapa synergier mellan människor och varumärken genom avancerad teknologi och tjänster. Genom en företrädesemission på 60 MSEK vill bolaget accelerera satsningarna, exekvera på sin strategiska plan och nå god lönsamhet under kommande år.

Genom den egenutvecklade AI-baserade Saas-plattformen för influencer marketing, Collabs, positionerar sig Syncro Group i framkanten av marknadsföringsteknik. Plattformen erbjuder annonsörer en heltäckande lösning som möjliggör resultatrika och kostnadseffektiva influencer marketing-kampanjer​​.

Collabs-plattformen effektiviserar kampanjer genom datadriven insikt och optimering, vilket leder till högre ROI för användarna. Syncro Groups betalningslösning, Payout, kompletterar detta genom att hantera och förenkla betalningsprocesser för influencers och kunder. Syncro Groups fullservicetjänstebyrå Cube erbjuder skräddarsydda marknadsföringskampanjer som integrerar teknik och expertis, bland annat på TikTok.

Fokus på god lönsamhet

De senaste fyra åren har bolaget växt intäkterna kraftigt, från knappt 8 MSEK år 2019 till närmare 200 MSEK 2023. I fjol introducerades ett omfattande besparingsprogram som bidrog till att vända det negativa operativa EBITDA-resultatet till +2,8 MSEK (-1,5 MSEK) under fjärde kvartalet. Under första kvartalet 2024 har bolaget implementerat ytterligare kostnadsneddragningar.

Syncro Group fokuserar på att bredda sin kundbas genom direkta kunder, strategiska och tekniska partnerskap, vilket stärker bolagets skalbarhet och marknadsnärvaro. Denna strategi har redan börjat ge frukt, vilket bevisas av framgångsrika samarbeten med välkända varumärken.

Framtida utmaningar inkluderar att behålla och rekrytera nyckelpersonal, samt hantering av bolagets skuldsättningsgrad. Syncro Group är proaktivt inställd till dessa utmaningar, med planer på att använda nettolikviden från den senaste företrädesemissionen för att stärka bolagets finansiella ställning och stödja fortsatt tillväxt​​.

Kapitalanskaffningen om 58,5 miljoner kronor är säkrad till 49 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsperioden löper från den 1–15 mars.

Läs mer och ta del av erbjudandet här.

Dela med dig