Aktiespararna
Annons

Framåtlutat GRANGEX lägger krut på beprövade gruvor

14 februari 20243 min lästid
Förra året ingick GRANGEX avtal om att förvärva Sydvaranger Mining, som äger en attraktiv järnmalmsgruva i Norge, för 33 MUSD. I samband med detta tecknade GRANGEX ett royaltyavtal med ståljätten Anglo American för delfinansiering av förvärvet och framtida utveckling och drift av gruvan. Nu genomför gruvbolaget en företrädesemission om drygt 80 MSEK för att accelerera tillväxten.

GRANGEX är verksamt inom utveckling av mineralprojekt för utvinning av primärt järnmalmsprodukter och kritiska mineraler. I första hand utvecklas järnmalmsgruvan i Dannemora och en apatitfyndighet i Grängesberg.

Enligt avtalet kommer Anglo American att betala GRANGEX 17,5 MUSD i utbyte mot en royalty på Sydvarangergruvans produktion under gruvans livslängd. Avtalet med Anglo American är villkor att GRANGEX helägda dotterbolag, GRANGEX Sydvaranger bidrar med samma belopp till finansieringen av Sydvarangergruvan, en del av förvärvet kan ske genom en mindre betalning i aktier.

Grönt ljus för återstart av anrik gruva

Majoriteten av nettolikviden från emissionen är tänkt att investeras i Dannemora Iron AB, som i somras erhöll godkännande från Miljödomstolen avseende återstart av järnmalmsgruvan i Dannemora i Uppland. Sedan domen vann laga kraft i juli har bolaget intensifierat utvecklingen av gruvan, bland annat genom att säkra erforderlig utrustning för dränering av gruvan.

Erfaren ledning

GRANGEX VD Christer Lindqvist, har varit verksam i gruvbranschen sedan 2006, då han blev projektchef hos just Dannemora Mineral. Sedermera var Lindquist styrelseordförande i Copperstone 2010–2017 samt vd för Copperstones huvudsakliga dotterbolag Nordic Iron Ore mellan 2011–2015. Vidare har bolagets CFO, Paul Johnsson, tidigare haft roller som vVD och CFO för det finska gruvbolaget Sotkamo Silver. Därutöver har GRANGEX lyckats rekrytera ett erfaret projektteam som har bidragit stort till att det gått så snabbt att få produktutveckling, lönsamhetsstudier och miljötillstånd på plats. Nu har rekryteringen påbörjats av den fasta organisationen med Jenny Eriksson som Miljö- och hållbarhetschef som det senaste tillskottet.

Sammanfattning av företrädesemissionen

Nyemissionen är säkrad till 92 % genom tecknings- och garantiåtaganden. Ledande befattningshavare i GRANGEX och större aktieägare har tillsammans åtagit sig att teckna aktier för cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av emissionen.

För varje befintlig aktie i GRANGEX erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier. Teckningskursen är satt till 14 kronor per aktie. Avstämningsdagen var den 1 februari och teckningsperioden pågår 5–19 februari. Handel med teckningsrätter pågår 5–14 februari.

Läs mer och ta del av erbjudandet här

Dela med dig