Aktiespararna

Fusionen som förändrar marknaden

Av Bolagsbevakningen
24 maj 20185 min lästid

Både nye styrelseordföranden, Georgi Ganev, och vd Allison Kirkby svarade på Aktiespararnas fråga om hur företagskulturen i Tele2 förändras genom fusionen med Com Hem. Här poserar de på årsstämman på Hotel Rival den 21 maj i Stockholm.

STÄMMORAPPORT: Tele2:s samgående med Com Hem ritar om hela spelplanen. Tele2:s avgående vd Allison Kirkby menar att affären ger många fördelar för alla inblandade.

Vad ska Tele2 göra när fusionen med Com Hem är i hamn? Var ligger tillväxten för det i framtiden fusionerade bolaget?

"Samgåendet med Com Hem, som liknar oss på många sätt, kommer ge skalfördelar och viktiga synergier. Vi kommer in på tv-marknaden och vi kommer på ett annat sätt än tidigare möta människor i deras vardag", sade Kirkby.

"Tele2 tänker satsa på det kunderna gillar", sade Kirkby. "Vi är extremt kostnadseffektiva, det sitter i vårt DNA. Vi satsar mycket på hållbarhet, vilket också kunderna gillar", tillade hon.

DNA på tapeten

Aktiespararnas Christopher Ödmann ställde på årsstämman en fråga som handlade om just Tele2:s DNA.

"Tele2:s företagskultur har byggt på att vara utmanaren! Genom fusionen med Com Hem blir Tele2 jättestort. Dessutom kommer Allison Kirkby inte kvarstå som vd när fusionen blir ett faktum. I stället blir Com Hems vd, Anders Nilsson, vd för det sammanslagna bolaget. Ordföranden Mike Parton avgår i dag uppskattningsvis ett knappt halvår innan fusionen. Dessa faktorer, det fusionerade bolagets storlek samt ordförande och vd-bytet borde påverka Tele2-kulturen."

"Hur ser styrelsen på den saken? Går det att bevara uppstickar-kulturen om man lyckats så väl som Tele2 gjort och nu i stället blir en stor spelare"?

Både nye styrelseordföranden, Georgi Ganev, och vd svarade på Aktiespararnas fråga.

Ganev sa att frågan är både relevant och viktig. Han menade att styrelsen hade gjort bedömningen att båda företagen kommer att fungera bra ihop, att det är många fördelar och att de båda företagen kan utnyttja varandras styrkor.

Kirkby svarade att både Com Hem och Tele2 har liknande strategier och liknande kultur. "Vi har gjort bedömningen att Tele2:s och Com Hems kulturer passar bra ihop och ska kunna fortsätta att utmana".

Två extra viktiga frågor

Kirkby har framgångsrikt byggt en stabil grund utifrån vilken Tele2 kan utvecklas ifrån.

Mot den bakgrunden ställde Aktiespararna sina två huvudfrågor på Tele2:s årsstämma.

Finns den framtida tillväxten i första hand i Kazakstan? Eller tänker sig det fusionerade Tele2 att inta andra länder, d.v.s marknader där Tele2 inte är närvarande i dag?" Kirkby svarade att "Vi kommer fortsätta satsa där vi är starkast. Tillsammans med Com Hem blir vi starkare på våra marknader."

Aktiespararnas följdfråga rörde den strategiska inriktningen mot Östersjöregionen.

Numera vill Tele2 bli bäst i länderna runt Östersjön. Därmed vore det inte osannolikt att Tele2 lämnade ytterligare någon eller några av de marknader där man i dag är verksam.

Det vore också logiskt givet att Tele2 är mycket spritt geografiskt sett. Det är svårt att förstå hur Tele2 skulle kunna utnyttja skalfördelar mellan exempelvis Kroatien och Kazakstan.

"Den här koncentrationen, fokuseringen kring Östersjöregionen - Är den nödvändig? Bygger den på att Östersjöländernas företagskulturer skulle stå särskilt nära varandra?", frågade Christopher Ödmann.

Vd svarade att skalfördelar går i dag att bygga upp på andra sätt än geografiskt.

”Satsningen på Östersjöregionen är en viktig del av satsningen på marknader där vi vet att vi kan vinna och där vi är starka och där vi vet att vi kan få ett stabilt kassaflöde”, sade Kirkby.

Spännande samtal om öst

Efter diskussionen om länderna runt Östersjön så flyttade diskussionen till det snabbväxande Kazakstan där Tele2 har fler abonnenter än i Sverige och där tillväxten, mätt i antalet abonnenter, har varit mycket stark. De kazakiska intäkterna är dock bara en bråkdel av de svenska.

Kan ni berätta mer om vilka slutsatser företagsledningen drar gällande Kazakstans möjliga, framtida bidrag till Tele2:s totala resultat?" undrade Christopher Ödmann.

Vd svarade att priserna är låga i Kazakstan till skillnad mot i Baltikum. "Men vi tror det kommer finnas möjligheter att så småningom höja priserna även i Kazakstan", sade hon avslutningsvis.

Författare och bevakare: Christopher Ödmann.

"Fearless, Rebellius, Provocative och Way2Win" var paradslogan när Allison Kirkby talade, troligen för sista gången, på Tele2:s årsstämma.

Dela med dig