Aktiespararna

Gardell gillar Volvos nya mål

Av Nyhetsbyrån Direkt
1 september 20173 min lästid

Volvos nya finansiella mål, om att rörelsemarginalen ska kunna överstiga 10 procent över en konjunkturcykel, ligger i linje med vad storägaren Cevian Capital förväntar sig.

"Det verkar rimligt mot bakgrund av att Volvo är ett helt annat och ett mycket bättre bolag än det var tidigare", säger Cevians Christer Gardell till Nyhetsbyrån Direkt.

Volvo har inte visat en koncernmarginal i närheten av 10-procentsnivån på länge, men det är tydligt att bolaget är på väg mot den nivån nu, enligt Christer Gardell.

"Bolaget verkar ju räkna med, liksom vi räknar med, att man under de kommande åren kommer en bra bit över målet också. Det som kommer ut ur målsättningen stämmer överens med våra förväntningar och vi förväntar oss marginalsiffror för Volvo 2018 och 2019 som ligger en bit över 10 procent", säger han.

Med den nuvarande starka konjunkturen, som Christer Gardell bedömer kan hålla i sig nästa år och kanske ett år till, bör Volvos rörelsemarginal kunna ligga kring 12 procent.

"Med den konjunktur som jag ser framför mig tror jag att Volvo har en bra chans att komma nära 12 procent nästa år", säger han.

Han framhåller också att Volvos lönsamhet inte heller är lika känslig för konjunktursvängningar som tidigare. Hela produktionssystemet är i betydligt bättre skick nu samtidigt som serviceverksamheten har växt sig större.

"Volvos förmåga att parera svängningar nedåt har blivit mycket bättre. Jag räknar med att Martin (Volvos vd Martin Lundstedt, reds anm) och gänget även i en tuff marknad kommer att hålla siffrorna rätt nära 10 procent", säger Christer Gardell.

Ett Volvo som nu är mycket mer lönsamhetsorienterat än tidigare är det som successivt ska förbättra lönsamheten. Inget ytterligare stort besparingsprogram, likt det som nu har slutförts, behövs, menar Christer Gardell.

"Alla beslut som fattas i Volvo i dag är affärsmässiga med lönsamhetsorientering och så var det inte tidigare. Det är sättet man jobbar på som har blivit annorlunda och det handlar om många små bäckar helt enkelt", säger han.

På frågan om hur Christer Gardell nu ser på anläggningsverksamheten, Volvo CE, svarar han att Cevian generellt tycker att renodling gagnar ett bolag.

"Frågan har varit uppe om VCE ska knoppas av som ett självständigt börsnoterat bolag och jag räknar med att den styrelse som vi har nu, som är en väldigt bra styrelse och vi har en väldigt bra ledning, att den kommer att hantera den här frågan på ett för aktieägarna bra sätt", säger han.

Dela med dig