Aktiespararna

Generationsskifte i Indutrade

Av Bolagsbevakningen
28 april 20182 min lästid

Katarina Martinsson fattade i torsdags ordförandeklubban i Indutrade efter sin far Fredrik Lundberg, som tvingas lämna styrelsen på grund av EU-regler.

Bankstyrelseledamöter inom EU får maximalt ha fyra styrelseuppdrag. Fredrik Lundberg, som sitter i Handelsbankens styrelse, måste anpassa sig därefter.

Kongomeratet Indutrade, som grundades 1978 och därefter vuxit med i snitt 17 procent per år, leds därför i fortsättningen av Katarina Martinsson. Indutrade har även sedan ett år tillbaka en ny vd i Bo Annvik.

Bo Annvik slog på torsdagens årsstämma fast att omvärldsförutsättningarna för innevarande år ser stabila ut. Affärsklimatet är positivt, men planar eventuellt ut något. Indutrade står väl rustat givet de globala trenderna, ansåg vd.

Aktiespararnas Svante Hezekielsson frågade Annvik hur konglomeratets decentraliserade affärsmodell fungerar i praktiken, exempelvis vid ett kraftigt försämrat affärsläge för marinsektorn? Togs beslutet om omstrukturering av dotterbolaget Sander Meson på affärsområdes- eller koncernnivå?

VD Bo Annvik svarade att fallet Sander Meson var en speciell situation. Problemen blev för stora att hantera för dotterbolags- och affärsområdes-chefen, varför beslutet lyftes till koncernnivå.

Vinsten för många svenska exportbolag har inte sällan dopats av låga räntor och en svag krona. Men en svag krona ger dyrare utländska förvärv. Hur har det påverkat Indutrades förvärvsstrategi, frågade Hezekielsson. Annvik svarade att frågan är på agendan och eventuellt måste beaktas i Storbritannien framöver.

Indutrade verkar främst i norra och centrala Europa. På Aktiespararnas fråga om planer finns på att expandera till fler länder svarade vd att ett italienskt förvärv kan bli aktuellt.

Författare och bevakare: Svante Hezekielsson.

Dela med dig