Aktiespararna

Getinge ökar omsättning och rörelseresultat

Av Finwire/Redaktionen
1 februari 20242 min lästid
Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Det justerade ebita-resultatet var samtidigt lägre än väntat. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Orderingången landade på 8 351 miljoner kronor (8 019), vilket är 0,2 procent högre än analytikerkonsensus.

Omsättningen steg 16,5% till 9 903 miljoner kronor (8 498). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 9 218.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 318 miljoner kronor (1 317), väntat 1 401, med en justerad ebita-marginal på 13,3% (15,5).

Vd Mattias Perjos skriver att rörelsemarginalen blev lägre trots att försäljningen ökade och att det främst tillskrivs till kvalitetskostnader i förbättringsarbetet med Acute Care Therapies som pågått sedan andra kvartalet 2023.

"I det fjärde kvartalet uppgick dessa ytterligare kostnader till drygt 200 Mkr, vilket motsvarar -2 procentenheter på marginalen. Dessa kostnader förväntas fortsatt påverka oss in i 2024, till dess att vi har åtgärdat aktuella brister i enlighet med den tidplan som tidigare kommunicerats. Därtill påverkades marginalen negativt av en generellt ofördelaktig geografisk och produktrelaterad mix och högre kostnader för insatsvaror och medarbetare", skriver han.

Rörelseresultatet blev 1 137 miljoner kronor (828). Rörelsemarginalen var 11,5% (9,7).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1 243 miljoner kronor (1 265), med en justerad rörelsemarginal på 12,6% (14,9).

Resultatet före skatt var 986 miljoner kronor (781).

Resultatet efter skatt blev 719 miljoner kronor (561).

Resultat per aktie hamnade på 2,64 kronor (2,04). Justerat resultat per aktie blev 3,11 kronor (3,35).

I utdelning föreslås 4,40 kronor per aktie (4,25). Väntat var 4,20.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 324 miljoner kronor (1 021).

De två förvärven av Healthmark och HPNE som slutfördes under kvartalet förväntas bidra till en 3-5-procentig försäljningstillväxt under 2024.

Getinge guidar för att omsättningen under 2024 väntas öka med 2-5% organiskt.

Dela med dig